Miljöer

Bergvärme

Bergvärme

Bergvärme är det absolut billigaste sättet att värme din fastighet med.

Det är en något dyrare investering, eftersom man måste borra ett djupt energihål på din tomt, men driftkostnaden blir så mycket lägre. Du sänker din värmekostnad med ca 75% på årsbasis. Bergvärme förutsätter att man har fast berggrund inte allt för långt ner i marken, man skall helst stöta på berget inom 25 m djup.

Jordvärme

jordvärme

Jordvärme eller ytjordvärme är det näst billigaste sättet att värma din fastighet på.

Det är en något billigare investering än bergvärme, eftersom man plöjer ner markkollektorn istället för borrar på djupet. Kollektorn förlägges på 1m djup med en speciell slangplöjningsmaskin. Man kan plöja upp till 500m på en dag, snabbt och effektivt, och det blir inte så mycket skador på er tomt som man kan tro. Men det fordrar att man har fri tomtyta till denna förläggning. För ett mindre hus bör man helst ha 700m2.

Du sänker din värmekostnad med ca 70% på årsbasis. Jordvärme förutsätter att man inte har någon allt för stenig tomt och helst inte sandig mark. Sand har dålig värmeledningsförmåga och kräver ofta längre markkollektor.

Att tänka på innan plöjning:

Luft/vatten-Värmepump

Med en luft/vattenvärmepump kan du sänka uppvärmningskostnaden med upp till 65%, beroende på var du bor, bostadsyta, val av värmepump och om du använder kylfunktion eller inte.

Luft/vatten-värmepumpar

Här använder vi utomhusluften, en av naturens kostnadsfria och förnybara energikällor med minimala CO2-utsläpp. Den ovanligt höga verknings­graden gör att en investering av en luft/vattenvärmepump återbetalar sig snabbt och ger dig en trygg försörjning av värme och varmvatten, anpassad till vårt Nordiska klimat.

Att tänka på innan installation:

Solfångare för värme

solvärme

Solvärme är alltid ett komplement till annan uppvärmning. Normalt laddar solfångarna en ackumulatortank, som har en inbyggd elpatron för värmning om inte solen värmer.

På Varmitek har vi valt att kombinera solvärme med bergvärme eller jordvärme istället, alltså när solen inte värme så värmer värmepumpen huset. På detta sätt erhåller man en besparing upp mot 85% på årsbasis jämfört med tidigare förbrukningar. I Varmiteks solvärmelösningar kan solfångarna kombineras även med bergvärmen eller jordvärmen:

  1. Solfångarna värmer en ackumulatortank.
  2. Solfångarna värmer varmvattenberedaren och markkollektorn.
  3. Solfångarna värmer varmvattenberedaren, poolen och markkollektorn.

Genom att solfångaren prioriterar den temperaturnivå som den klarar vid varje tidpunkt, erhåller man absolut den bästa årliga solverkningsgraden. Alltså laddar solen mottagarna, som man säger i värmepumpsbranschen, mot en flytande temperaturavkänning, vilket innebär att solfångarnas nyttjandetid blir mycket lång jämfört med en vanlig ackumulatortank lösning.

Att tänka på före installation

Solceller för elproduktion

För att ytterligare sänka elförbrukningen kan solcellsmoduler installeras på taket eller på stativ på marken. Solcellerna ansluts med en kabel till en växelriktare, vilken lämpligen monteras vid din elcentral.

Elproduktion med solceller

Elproduktion med solceller

Växelriktaren omvandlar solcellernas lågspänning till det kommersiella nätets spänningsnivå och frekvens. Varje solcellsmodul producerar 250-330 Wp, så det krävs ganska många för att komma upp i användbar effekt. Monteras exempelvis 18 stycken kan man ansluta systemet till alla tre faserna i fastigheten. På sommaren produceras tillräcklig energi för att kunna sälja överskottet till det kommersiella elnätet. Fastighetens elmätare måste bytas till en som kan mäta strömmen i båda riktningar. Din elnätsleverantör skall göra detta byte utan kostnad.

Om solcellerna kombineras med Varmiteks värmepumpar, kan man till och med få ett årligt elöverskott. Du både minimerar din driftkostnad och sänker din växthuspåverkan med 100%. Man kan erhålla 20% (privat) och 30% (företag) bidrag från energimyndigheten och eventuell ersättning för att vara energiproducent. Kontakta din elleverantör för information om hur mycket du kan få betalt. Installeras 18 moduler erhålles en energibesparing på ca 4-5000 kWh/år, vilket nästan motsvarar elförbrukningen för en mindre Varmitek Värmepump.

Att tänka på före installation

Frånluftvärmepump i villor

Frånluftvärmepump

I nybyggda hus kan det räcka med att montera en frånluftvärmepump. Frånluftkanalerna ansluts i ovankant av värmepumpen. Värmen i utgående ventilationsluft används till både värme och tappvarmvattnet.

Två typer av värmepump kan väljas; dels den som kyler utgående luft till ca +5C alternativt den som kyler till -15C. Den senare är godkänd enligt BBR.Värmen i frånluften från huset tas till vara genom att  från-värmepump vilken ansluts till utgående ventilationskanal.Värmepumpar innehåller både frånluft faltet och en elpanna för värme och varmvatten.

Frånluftsaggregat i villor:

När utgående luft passerar frånluftaggregatet, kyls luften i en värmeväxlare mot Frånluftaggregat från Varmitekinkommande vätska från bergvärmen eller jordvärmen. Vätskan värms därmed upp en aning och avger sedan denna värme till värmepumpen, vilken i sin tur värmer huset på ett billigare sätt. När värmepumpen står stilla, exempelvis på sommaren, så återladdas markkollektorn istället. Krävs att du har eller bygger ett frånluftsystem i fastigheten.

Frånluftvärme i fastigheter

Det finns mycket energi i utgående ventilationsluft från en fastighet. Den kan återvinnas om ett kylbatteri monteras in i utgående frånluftskanal.

Batteriet ansluts genom ett klenrörssystem till en vätska/vatten värmepump.Frånluftsåtervinning Helsingborg Värmepumpen kan då med fördel monteras nere i pannrummet. Värmepumpen överför all denna gratisenergi till fastighetens värmesystem. Om denna energi inte räcker till, går fastighetens befintliga panna eller fjärrvärmecentral in med spetsvärme.

Frånluftbatteri och frånluftfläkt dimensioneras efter varje objekt.

Fläktkonvektor för rumsvärme

Den är enkel att installera med minimal rördragning och sprider värmen effektivt. I och med att luftcirkulationen då ökar, minskar även risken för fuktskador.

Fläktkonvektor från Varmitek

En värmekonvektor monterad i källaren kan med fördel anslutas till varmvattenberedaren. Då tillförs källaren värme även sommartid då det övriga värmesystemet som regel är avstängt.

Med en värmekonvektor, dvs en vattenradiator med fläkt,Fläktkonvektor från Varmitek kan man värma större ytor än vad som är möjligt med ett vanligt element. Fläkten sätter luften i rörelse och värmen transporteras därmed effektivare över en större yta.

Hus med direktverkande elradiatorer anses svåra att ändra till vattenburen värme, men med värmekonvektorer kan man få en både snygg och effektiv lösning utan att installationen blir särskilt komplicerad eller omfattande i och med att värmen sprids med luften. Varmiteks värmekonvektor har vid tester i tidningen Råd&Rön utsetts till bästa fläktkonvektor.

Fläktkonvektor för rumskyla

Fläktkonvektor från Varmitek

Aircondition eller rumskylning kan enkelt anslutas till en bergvärme- eller jordvärmeanläggning.

Fläktkonvektor tak

Den på vintern nerkylda markkollektorn nyttjas till att kyla huset på sommaren. Kylan kostar inget, utan är gratis. Man installerar fläktkonvektor för kyla i de rum man önskar kyla, till dem drar man sedan klena kylrör från utgående markkollektor från värmepumpen. Krävs att du ansluter kylrör mot fläktkonvektorerna.

Följande utrustning från Varmitek kan användas:

Poolvärme

Värmeväxlare poolvärme

Poolen värms normalt sett av en elpatron som är installerad i poolcirkulationen. Men om du har installerat en värmepump eller solfångare kan man värma poolen med denna utrustning istället.

Det enda du behöver göra är att installera en poolvärmeväxlare i poolcirkulationen istället och ansluta den till värmepumpen eller/och till solfångarna. Värmepump har poolstyrning som tillbehör i värmepumpen. Önskar du värma poolen med solvärme måste du ansluta en drivenhet för solfångare benämnd Suncontrol. Se avsnittet solvärme ovan. Krävs att du ansluter värmerör mot poolen.Poolvärme från Varmitek

Följande utrustning från Varmitek kan Växelventil till poolvärmeanvändas:

  • Pool styr modul – Nibe
  • Pool växelventil – Nibe
  • Poolvärmeväxlare MF260 eller MF400
  • Poolvärmeväxlare HTT40 eller HTT75

Comments are closed