Hur installera

Hur installera?

 • Kontrollera djupet till berget i ert område hos SGU i Uppsala, se länken nedan till sgu.se. Klicka ner dig på Sverigekartan till ditt område under brunnsarkivet.
 • Ni måste tillsammans med leverantören formulera ansöka om tillstånd för energiborrning eller förläggning av ytjordkollektorn hos Miljöförvaltningen i er kommun.
 • Miljöförvaltningen har oftast en blankett för värmepumpar på sin hemsida. Tillståndet måste vara klart innan borrning/förläggning kan påbörjas.
 • Innan borraren eller maskinen för ytjordförläggning kommer, måste ni förbereda med att märka ut alla ledningar och kablar i mark i det aktuella området.
 • När borraren kommer måste ni tillhandhålla vattenslang och eluttag (ev trefas) och ange var överskottsvatten kan släppas.
 • Kontrollera att borrigg och ytjordförläggare kan komma in på området.
 • Kontrollera att värmepump och varmvattenberedare kan transporteras in utan problem till pannrummet.
 • Borrning eller ytjordförläggningen tar 1-2 dagar
 • Montaget i pannrummet tar 2-3 dagar
 • Kontrollera din huvudsäkring så att den klarar den nya utrustningen, oftast krävs en uppsäkring vid övergång från ex oljepanna till värmepump.
 • Kontrollera att alla radiatorventiler är fullt öppna och att inga termostatventiler på elementen har hängt sig.
 • Kontrollera att termostater till golvvärme står fullt öppna, vi rekommenderar helst att termostater demonteras från golvvärmefördelare

Comments are closed