Drivenhet för solfångare

Drivenhet för solfångare

Drivpaket för solfångare i kombination med markvärmepumpar

Varmiteks drivpaket Suncontrol kan anslutas till alla typer av solfångare och mot alla typer av värmepumpar.

Mer om Varmitek drivenhet för solfångare

Den uppvärmda vätskan från solfångaren värmer varmvattentanken i första hand. Vid fullvarm varmvattentank pumpas istället vätskan från solfångaren mot berghålet eller ytjordslingan för att ge ökad effekt åt värmepumpen. Du får på så sätt en solfångaranläggning som kan utnyttjas mycket längre tid – även under vinterhalvåret tillför solfångaren extra värme till markslingan och höjer därmed värmepumpens prestanda. Suncontrolen kan även erhållas i 3-stegs utförande och då värma en ackumulatortank eller pool som mellansteg.

Ladda ned produktblad – Varmitek Suncontrol

Comments are closed