Fläktkonvektor för värme

Fläktkonvektor för värme

En fläktkonvektor ger extra värmetillskott

Om man byter ut sin oljepanna i källaren mot t.ex. en bergvärmepump, så kan källaren bli kallare i och med att oljepannan inte längre står där och ”läcker” värme. Då kan en värmekonvektor bli en bra lösning.

Den är enkel att installera med minimal rördragning och sprider värmen effektivt. I och med att luftcirkulationen då ökar, minskar även risken för fuktskador.

En värmekonvektor monterad i källaren kan med fördel anslutas till varmvattenberedaren. Då tillförs källaren värme även sommartid då det övriga värmesystemet som regel är avstängt.

Med en värmekonvektor, dvs en vattenradiator med fläkt, kan man värma större ytor än vad som är möjligt med ett vanligt element. Fläkten sätter luften i rörelse och värmen transporteras därmed effektivare över en större yta.

Hus med direktverkande elradiatorer anses svåra att ändra till vattenburen värme, men med värmekonvektorer kan man få en både snygg och effektiv lösning utan att installationen blir särskilt komplicerad eller omfattande i och med att värmen sprids med luften. Varmiteks värmekonvektor har vid tester i tidningen Råd&Rön utsetts till bästa fläktkonvektor.

Comments are closed