Tömningsaggregat

Tömningsaggregat

Tömningsaggregat används för att förflytta köldmedia från värmepumpar alternativt kylmaskin till en samlingsbehållare inför service. Köldmedia hanteras på ett säkert och effektivt sätt utan något som helst spill till atmosfären.

Mer om Varmitek tömningsaggregat

Köldmediemängder på upp mot 50 ton kan hanteras utan problem och en stor anläggning kan tömmas på allt sitt innehåll under en dag. Tömningen utförs i tre steg. 1) Vätsketömning med hjälp av differenstryck metoden 2) Gastömning till atmosfärstryck 3) Gastömning till absolut vakuum. Allt hanteras av ett och samma aggregat.

Våra tömningsaggregat finns i tre storlekar och kan dessutom levereras som en mobil enhet.

Stort tömningsaggregat: Gasflöde: 100Nm3/tim, Dim (b*h*l): 1000*1300*1800mm, Vikt: 800kg, Effekt 28kW, 50Hz, 3*400vac

Mellan tömningsaggregat: Gasflöde: 40Nm3/tim, Dim (b*h*l): 1000*1300*1500mm, Vikt: 500kg, Effekt 12kW, 50Hz, 3*400vac

Litet tömningsaggregat: Gasflöde: 25Nm3/tim, Dim (b*h*l): 800*1200*1300mm, Vikt: 400kg, Effekt 6kW, 50Hz, 3*400vac

Aggregatet kan hantera alla typer av köldmedior R134a, R22, R404a, R407c mfl.
Aggregaten kan hantera köldmediemängder på upp till 50 ton utan problem.
Inga vätskepumpar erfordras utan allt hanteras av tömningsaggregatet.
Våra tömningsaggregat kan erhållas som mobila enheter om så önskas också.

Comments are closed