Vakuumsolfångare

Vakuumsolfångare

Vakuumsolfångaren är en modernare solfångare som producerar mer värme per ytenhet än den plana solfångaren. En vakuumsolfångare kan också nå en högre temperatur.

Mer om Varmitek vakuumsolfångare

Solfångaren värmer cirkulerande glykolvätska, vilken transporteras ner till tanken och värmepumpen i källaren. Olika inkopplingsalternativ finns, se Suncontrol-sidan. Vakuumsolfångare ska också helst läggas på lutande tak, men de är inte lika känsliga för rätt riktning eftersom kollektionerna är runda. Erfordras stativ så finns det olika att tillgå.

Vakuumsolfångare är mer känsliga då vakuumet måste hållas under bevakning. Tappar man vakuumet, tappar man isoleringen mot kall uteluft. Kollektorn blir färgad i ändan om detta skulle ske. Önskar man bättre spetsvärme till sin tank i källaren så är detta ett bra alternativ. Vi har många kombinations referenser med vakuumsolfångare.

Följande utrustning från Varmitek kan användas:

Comments are closed