Varmvattenberedare och ackumulatortank

Varmvattenberedare och ackumulatortank

Image result for nibe logo

VPB-VPBS 200-300: Varmvattenberedaren består av en stålmantel med invändigt korrosionsskydd av koppar. Varmvattenberedaren är försedd med laddslinga som värmer tappvattnet vilket medför mer mängd av varmvatten. Varmvattenberedaren är konstruerad och tillverkad för ett maximalt avsäkringstryck av 9 bar. Isoleringen består av neopor. VPB är försedd med dykrör för givare för extern styrning. VPBS 300 kan även dockas till solfångare.

VPB 500-1000: Varmvattenberedaren består av en stålmantel med invändigt korrosionsskydd av koppar. Varmvattenberedaren är försedd med laddslinga som värmer tappvattnet vilket medför mer mängd av varmvatten. Varmvattenberedaren är försedd med en kamrörsslinga av koppar (två kamrörsslingor VPB 1000). Isoleringen består av polyuretan. Isoleringen och ytterbeklädnaden av grå plast är enkelt demonterbar.

UKV 40-500: Är en serie ackumulatorer (utjämningskärl) som i första hand är avsedda för anslutning till värmepumpar för att åstadkomma större volym på värmesystemet. Detta ger en bättre drift för värmepumpen. NIBE UKV 200 och 300 kan även användas som kyltank.

värmepumpar-skåne1

Varmitek varmvattentank 300-500B30: I motsats till många andra varmvattenberedare använder vi oss av en tappslinga, dvs tappvarmvattnet löper i ett kamflänsrör och blir uppvärmt omedelbart vid användning.

Vi har således inget stillastående vatten utan tappvarmvattnet är hela tiden friskt när det kommer ur kranen. Därmed är risken för att legionellabakterier bildas minimal och man behöver inte tillföra dyrbar el för att uppnå säkerhetsgränsen 70°.

Varmvattenberedaren av typ SOL10 är försedd med en separat slinga för solvärme i de fall anläggningen är ansluten till en solfångare.

Varmitek ackumulatortank 300-500B15: Är uppbyggd på samma sets som varmvattentanken, men den har en kortare tappvattenslinga. Den kan också  användas som en andra tank bredvid varmvattentanken för att låta solvärme alternativt vedkamin värma radiatorvattnet och tappvarmvatten som första steg.

Ackumulatortank av typ SOL10 är försedd med en separat slinga för solvärme i de fall anläggningen är ansluten till en solfångare.

Comments are closed