Frequently asked questions

Här har vi samlat frågor som vi ofta får och även svaren till dem.

Vanliga frågor om solceller

Får jag skattereduktion på min försäljning?

Den el som ni inte använder matas ut på elnätet, ni får även betalt av för denna el av ert elhandelsföretag. Alla mikroproducenter får även en skattereduktion på ytterligare 60 öre per kWh el som ni inte använder själva, detta kommer färdigtryckt på inkomstdeklarationen. Ni som kund får även ett elcertifikat på den sålda elen då det är förnybar energi och inbringar en nätnytta.

 

För att förenkla för dig som kund: Låt säga att du producerar 22 000 kWh under ett år men enbart använder 20 000 kWh så har du rätt till skattereduktion på 20 000 x 0,6 = 12 000 kronor.

Hur mycket el ger mina solceller?

Det finns flera olika faktorer som spelar in och därför är det svårt att ge ett klart svar. Faktorer: Årlig solinstrålningen, lutning och riktning på panelerna, skuggning, temperatur, nedsmutsning, snöteckning etc.

 

De solcellsmoduler som är vanligast på marknaden i dag har en verkningsgrad på mellan 17–20 procent. Det innebär att 17–20 procent av solenergin som träffar solcellsmodulen omvandlas till el, medan resten reflekteras eller blir till värme. Ytterligare en del av energin går förlorad i systemet innan elen kan användas, vilket innebär att 16–19 procent av solens energi blir användbar el. Med dessa verkningsgrader ger en kvadratmeter solceller 160–190 watt en solig dag i Sverige.

 

En villaanläggning har normalt en kapacitet på 1–10 kilowatt (kW). I söderläge utan skuggning levererar en kW i Sverige typiskt mellan 800–1100 kWh/år och upptar runt 6 – 7 kvadratmeter.

 

Faktorer som påverkar den årliga produktionen är följande:

 • Solinstrålning (Kolla din solinstrålning: https://kartor.helsingborg.se/solkartan/#)
 • Riktning och lutning på panelerna (Söderläge och en vinkel mellan 35–50 grader är optimalt)
 • Skuggning (Skuggor kan begränsa systemet)
 • Temperatur (Högre effekt vid lägre temperatur, därför är Sverige optimalt)
 • Snötäckning och nedsmutsning (Med bra lutning glider snön av självmant och snö tillsammans med regn rengör solcellerna)
Hur fungerar solpanelerna på vintern?

Solen står lägre på vintern och därför blir infallsvinkeln sämre, detta påverkar energiproduktionen. För att solpanelerna ska kunna generera så mycket el som möjligt bör de hållas snöfria. Monteras panelerna i rätt vinkel glider större snömängder av och därför rekommenderar vi dig som kund att inte ta dig upp på taket p.g.a. fallrisk.

Behövs bygglov för att sätta upp solceller?

Solcellssystem behövs i vissa fall inte något bygglov fr.o.m. 1/8–2018, följande principer gäller:

 

 • Bygglov för solceller som ligger tätt mot taket på en- och tvåbostadshus behövs inte.
 • Om du sätter solcellerna på en ställning behövs bygglov.
 • Det krävs bygglov på kulturhistoriska byggnader.

 

Vi har koll på byggloven så tveka inte att fråga om du behöver hjälp.

Passar mitt tak för solceller?

De flesta tak lämpar sig för montering av solceller. Bäst förutsättningar har ett tak i sydlig riktning med en lutning på 30–50 grader, som inte skuggas av andra fastigheter, skorstenar eller höga träd. Även tak riktade mot väster eller öster, med en annan lutning, kan lämpa sig för montering av solceller. Vi erbjuder dessutom optimerade lösningar för solceller på tak som skuggas delar av dagen.

Hur köper jag solceller?

Det ska vara en enkel process utan krångel, vi sköter med andra ord allt från start till mål:

 

 • Kundmöte
 • Förstudie
 • Installation
 • Efterbehandling
Vilka garantier har vi?

Vi på Varmitek Energisystem AB arbetar enbart med ledande leverantörer och produkter av högsta kvalitet.

 

Produktgarantier är följande:

 • Axitec solceller: 12 år
 • Trina solceller: 10 år
 • Fronius växelriktare: 7 år
 • SolarEdge växelriktare: 12 år

 

Det ingår även en effektgaranti:

 • Axitec solceller: 85 procent under 25 år.
 • Trina solceller: 80 procent under 25 år.

 

Installationsgaranti:

 • Installation: 3 år
Hur många faser ansluts solcellerna på?

Vi föredrar att ansluta våra anläggningar på 3 faser.

Vad innebär elcertifikatet?

Elcertifikat är ytterligare ett stödsystem för att öka installationerna av förnybar energi i samhället. Enkel förklaring är att producenter av förnybar energi tilldelas elcertifikat. Producenter av icke-förnybar energi måste köpa el-certifikat för att täcka upp produktionen av icke förnybar el. Elcertifikaten skapar därmed en marknad där priset blir beroende av utbud och efterfrågan. Normalt landar priset ofta runt 10 öre/kWh.

Vad händer om det finns skugga på taket?

Står det ett stort träd i vägen eller en närliggande byggnad som ofta täcker solen blir lönsamheten sämre. Med mindre skuggning, såsom en flaggstång, några grenar eller lyktstolpar kan vi oftast komma runt problematiken.

Vilka bidrag finns?

Regeringen har valt att stötta utbyggnaden av solceller. För att få stödet gäller följande:

 

 • Från och med 1 januari 2018 är stödnivån för samtliga sökande maximalt 30 procent (material och arbete).
 • För privatpersoner måste ansökningen vara inne senast sex månader efter avslutad installation.
 • För företag måste ansökan skickas in innan beställning av anläggning.
 • Stödet ges till alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner.
 • Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Installationen ska vara slutförd senast 31 december 2020.
 • Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

Monokristallina- eller polykristallina solceller?

Polykristallina är ofta blåspräckliga medan monokristallina ofta är svarta. Rent tekniskt består polykristallina av flera kristaller medan monokristallina solceller enbart består av en kristall. Monokristallina är en mer avancerad produkt och därför blir priset vanligtvis högre, detta kompenseras dock ofta av en högre effektivitet gentemot de polykristallina solcellerna.

Vad händer om inte all producerad el används?

Alla som på årsbasis använder mer el i hushållet än vad som produceras av solcellerna har rätt att sälja elen de timmar de har ett överskott. Den solel som matas ut på elnätet säljs till en elköpare, som i regel är ett elbolag. Då de erbjuder olika priser kan det löna sig att undersöka vilka som betalar mest, och även byta elköpare under solcellernas livslängd. Det är vanligt att elköparna erbjuder att betala det så kallade spot-priset, vilket är marknadspriset för el och det ligger oftast mellan 25 och 40 öre.

 

Alla mikroproducenter får även en skattereduktion på ytterligare 60 öre per kWh el som ni inte använder själva, detta kommer färdigtryckt på inkomstdeklarationen. Ni som kund får även ett elcertifikat på den sålda elen då det är förnybar energi och inbringar en nätnytta.

 

För att förenkla för dig som kund: Låt säga att du producerar 22 000 kWh under ett år men enbart använder 20 000 kWh så har du rätt till skattereduktion på 20 000 x 0,6 = 12 000 kronor.

Hur vet jag hur mycket el som säljs?

När du har installerat ett solcellssystem så är det din nätägares skyldighet att byta din elmätare till en ny som kan mäta el i båda riktningarna. Denna mätare fungerar precis som din vanliga el-mätare, den läser av hur mycket el du har köpt samt hur mycket el du har lyckats mata ut på el-nätet. Elbolagen köper med andra ord elen av dig och det kommer sedan visas på era fakturor.

 

Du kan även läsa av din växelriktare genom en enkel applikation i din platta, mobil eller dator. Där kan du se hur mycket el som produceras, hur mycket el du matar in på elnätet samt hur mycket du använder själv.

Hur många solceller behöver jag?

Vi på Varmitek Energisystem AB har ambitionerna och visionerna om att leverera energisystem som kan hjälpa dig att bli självförsörjande på el. Vi är dock inte där än, produktion av el genom solceller varierar nämligen utifrån solinstrålning och därför bör systemet betraktas som ett komplement till din befintliga energiförsörjning. Det finns möjlighet att komplettera sitt system med ett batteri för en jämnare försörjning och lagring när solen inte skiner. I dagsläget anser vi att det allmänna elnätet utgör denna lagring och därför behöver inte kunden installera batterier.

 

Hur stort system som du behöver beror på flera olika faktorer, dels på hur mycket el du förbrukar, men även vilka förutsättningar som finns där du tänkt sätta solcellerna. I södra Sverige, där vi på Varmitek Energisystem AB opererar, genererar ett system på cirka 6000 watt cirka 6000 kWh per år. För att komma upp i ett system som inbringar 6000 watt behövs runt 20–23 stycken solpaneler.  Vi på Varmitek Energisystem AB har koll, kontakta oss. Vid ett större system behövs även säkringsnivån tas hänsyn till. Det är vanligt att en större fastighet har stora takytor, detta innebär att anläggningen är större än vad som kan kopplas in på den aktuella sälringsnivån.

Ökar värdet på huset?

Utifrån tidigare studier och undersökningar visar det sig att en villa ungefär ökar i värde med den kostnaden som solcellsanläggningen har.

Vad är nätnytta?

Det handlar om i vilken utsträckning elen måste transporteras, för att nyttja elnätet på optimalt vis. Elen som du säljer går därför ofta till din granne vilket innebär att nätägaren inte behöver transportera el långa vägar. Detta blir du sedan kompenserad för.

Vanliga frågor om värmepumpar

Vilka garantier finns på min NIBE värmepump?

När du köper en ny värmepump från NIBE ingår tre års garanti och sedan tre års NIBE Trygghetsförsäkring. Det vill säga totalt 6 år med full trygghet.

 

Har du en bergvärme- eller frånluftsvärmepump har du möjligheten att förlänga din trygghetsförsäkring upp till 18 år från installationsdatum, och upp till 16 år om du har en luft/luft- eller luft/vattenvärmepump.

 

 • År 1–3: Garanti
 • År 4–6: Hemförsäkring och NIBE Trygghetsförsäkring
 • År 7–16 eller 18: Möjlighet att förlänga din Trygghetsförsäkring årsvis

 

NIBE Trygghetsförsäkring ersätter avskrivningsavdrag samt självrisk upp till 3 000 kr och är ett komplement till din villa- eller fritidshusförsäkring. Om värmepumpen har blivit utförsäkrad i villaförsäkringen på grund av ålder ersätter försäkringen hela skadan utan självrisk.

Vilka garantier finns på min CTC värmepump?

Från 1:a juli 2012 har CTC 3 års garanti på alla produkter. Garantin räknas från installationsdatum. Produkten ska vara installerad inom ett år efter leverans.

Vilken storlek ska jag ha på min värmepump?

Det beror på hur huset är byggt, vilken inomhustemperatur man vill ha och var i landet huset ligger m.m. Vi rekommenderar att det görs en beräkning. Kontakta oss för konsultation.

Vilken värmepump passar mig bäst?

Det finns flera olika faktorer som spelar in vid valet av en ny värmepump: bl.a. ditt energibehov och vilka förutsättningar som finns på din tomt och i ditt hus. Kontakta oss för konsultation.

Jag har kallt i huset, vad ska jag göra?
 1. Kontrollera att termostaterna är öppna så att det finns flöde i värmesystemet
 2. Kontrollera driftläge så att inte elpatronen är blockerad
 3. Läs mer om värmekurva och hur du ställer in temperaturen för ditt hus
 4. Kontrollera panntrycket
 5. Kontrollera att anläggningen är urluftad enligt instruktion i manual
 6. Starta om produkten
 7. Hjälper inget av ovanstående kontakta oss för lämplig service

Måste jag serva min värmepump?

Vi ställer inga krav på årlig service, men det är aldrig fel att göra en funktionskontroll av anläggningen vart 2–3:e år. Då görs en kontroll och genomgång av värmepumpen för att säkerställa drift och driftförhållande. Sköt om din värmeanläggning genom att regelbundet kontrollera filter och vid behov avlufta anläggningen. Misstänker du att din anläggning inte beter sig som den ska, så kontakta oss, som bäst känner till dina förhållande.

Hur står sig en gammal värmepump mot en ny värmepump?

Den tekniska utvecklingen går ständigt framåt, för att värmepumpen ska vara så energisnål, effektiv och driftsäker som möjligt. Om man jämför med äldre anläggningar så har det hänt mycket de senaste åren, när det gäller energieffektivitet. Vid byte av värmepump är det viktigt att anläggningen kontrolleras så att borrhål och andra delar av värmeanläggningen klarar av den höjda verkningsgraden som dagens effektiva värmepumpar. En höjd verkningsgrad ställer högre krav på bland annat kollektorn.

ROT-avdrag?
Installation och placering?

VÄRMEPUMP

När du ska installera en värmepump i din bostad kan vi hjälpa dig att hitta bästa möjliga placering för enheten. Oavsett vilken typ av värmepump du ska installera är enheten ungefär lika stor. Sedan behöver du ytterligare lite plats för installation av rör, kanaler, el och eventuella tillbehör, så kom ihåg att lämna ett fritt utrymme framför produkten och lite extra utrymme mellan vägg eller andra maskiner och inredningsdetaljer.

Värmepumpen placeras på ett fast underlag och utrymmet ska vara försett med en golvbrunn. För en
luft/luftvärmepumpens modul som ska placeras inomhus behöver du även tänka på att enheten ska sprida den varma luften i ditt hus på ett så effektivt sätt som möjligt. Vi kan hjälpa dig att hitta den mest lämpliga platsen att installera din värmepump på.

 

UTOMHUSMODULER

Placeringen av utomhusmodulen till din värmepump hänger ihop med var inomhusmodulen ska placeras. För att uppnå en så effektiv värmeåtervinning som möjligt bör inomhusmodul och utomhusmodul stå så nära varandra det går. Utomhusmodulen ska stå på ett fast och platt underlag och placeras så att förångarens underkant är i nivå med genomsnittligt lokalt snödjup. Finns det risk för snöras från taket ska ett skyddande tak eller liknande monteras över utomhusmodulen, dess rör och kablage.

Enheten ska stå så fritt som möjligt för att ge maximal effekt, och går det även att skydda från vind och blåst är det optimalt. Det är viktigt för utomhusmodulens funktion att avledning av kondensvatten till dagvatten fungerar samt att utloppet på kondensvattenröret är placerat så att huset inte tar skada. Din installatör kommer att hjälpa till med placering och installation av ditt nya värmesystem.

 

Har du fler frågor?

NIBE värmepump: https://www.nibe.se/sv-se/support.html

CTC Värmepump: http://www.ctc.se/sv/kundservice#vanliga-fragor