Värmepumpar

Värmepumpar byggda utan kompromisser


Skillnaden mellan Varmitek och andra värmepumpar är att Varmitek klarar en större del av årsenergibehovet och kan producera högre vattentemperatur utan tillskott av dyrbar el.

Förklaringen är dels att alla Varmitek värmepumpar har dubbla kompressorer och dels att anläggningen arbetar med lågtrycksgas.

  • Driftkostnaden på årsbasis med den här tekniken blir mycket lägre, då kapaciteten kan anpassas till det varierande värmebehovet under året.
  • Slitaget på utrustningen blir också avsevärt mindre. Dels därför att de två kompressorerna under merparten av året turas om att jobba och dels att det låga trycket i hela anläggningen påfrestar mindre. Såväl kompresssorer som övriga komponenter utsätts för mindre belastning.

Det här är fakta som alla känner till. Då undrar du naturligtvis varför inte alla använder tekniken med lågtrycksgas och dubbla kompressorer?

Det är dyrare. Det är dyrare att bygga ihop två enheter men framförallt är kompressorerna dyrare. Här krävs nämligen kompressorer med större slagvolym, vilket kostar pengar. Varmitek värmepumpar har dessutom två kompressorer istället för en.

Varmitek är litet dyrare än de flesta andra, men merkostnaden är förvånansvärt liten.

Läs om Varmitek värmepumpar för villor och Varmitek fastighetsvärmepumpar.

Comments are closed