Värmepumpar

Vi levererar värmepumpar, solceller och produkter för energioptimering till hela Nordvästra Skåne: Helsingborg, Höganäs, Båstad, Ängelholm, Landskrona, Åstorp och omkringliggande kommuner. Vi vill ha en lokal närvaro för att på bästa vis kunna inbringa en god och effektiv service. VARMITEK energisystem tar hand om allt från kalkyl och installation till att ansöka om och ordna miljöbidraget.

Vi installerar värmepumpar till

Villor

Fastigheter

Företag

Lantbruk

Våra värmepumpar

Luft/Vatten värmepump

Bergvärmepump

Frånluftsvärmepump

Varför en värmepump?

Vårt mål är att sänka dina elkostnader och samtidigt bidra till en bättre värld, genom förnybar energi.

Spara pengar: Med en värmepump kan du sänka dina driftkostnader. De är nämligen ofta mycket lägre jämfört med en del andra alternativ.

 

Balanserat inomhusklimat: Med en värmepump kan du reglera ditt inomhusklimat och skapa en bekväm vardag, oavsett väder och årstid.

 

Förbättra världen: Genom att ta vara på naturens förnybara energi på ett effektivt sätt sparar du pengar samtidigt som du gör miljön en tjänst.

Spara tid: Värmepumpar är mycket bekväma att använda då de inte kräver mycket underhåll, det är ingen ved som behöver klyvas eller pelletssäckar som behöver bäras.

 

Svenska produkter: Vi har flera företag som ligger i absoluta framkant i utvecklingen och kompetensen kring värmepumpar.

 

Effektivisera elanvändningen: För varje kWh el man stoppar in så får man ut ca 3 kWh värme till huset (beroende på teknologi och förutsättningar).

Varför Varmitek?

Trygghet

Vi vill att du som kund ska känna dig trygg, därför kan du räkna med följande i ditt beslut:

 

 • Snabb och lokal service
 • 30 år i branschen
 • Certifiering
 • Trygghetsgaranti

Enkelhet

Det ska vara en enkel process utan krångel, vi sköter med andra ord allt från start till mål:

 

 • Kundmöte
 • Förstudie
 • Installation
 • Efterbehandling

Kvalitet

Vi har valt att arbeta med ledande varumärken, det ger dig produkter som håller:

 

 • Bäst i test-produkter
 • Långsiktig investering.
 • Effektiv återbetalning.
 • Lägre el-faktura.

Vi jobbar för att göra dig trygg i ditt beslut.

Kundmöte

Tillsammans kommer vi fram till en lösning som skulle kunna passa er bäst. Någon av våra kompetenta energikonsulter kommer ut och gör en översikt av den nuvarande situationen.

Förstudie

Våra energikonsulter skapar en skiss på hur det kommer se ut: Vilken utformning, design, återbetalningstid, avkastning, pris och finansiering samt en slutlig offert.

Installation

Med kompetenta montörer och elektriker sköter vi hela processen, ni som kund ska inte behöva lägga någon tid på detta. Vi löser även de ansökningar som behövs för bidrag, bygglov etc.

Efterbehandling

När anläggningen är igång kan ni följa driften via en applikation. Som lokal leverantör och installatör finns vi alltid där för våra kunder, med support och service.

Förbättra världen och spar pengar, på dina villkor

Vanliga frågor om värmepumpar

Vilka garantier finns på min NIBE värmepump?

När du köper en ny värmepump från NIBE ingår tre års garanti och sedan tre års NIBE Trygghetsförsäkring. Det vill säga totalt 6 år med full trygghet.

 

Har du en bergvärme- eller frånluftsvärmepump har du möjligheten att förlänga din trygghetsförsäkring upp till 18 år från installationsdatum, och upp till 16 år om du har en luft/luft- eller luft/vattenvärmepump.

 

 • År 1–3: Garanti
 • År 4–6: Hemförsäkring och NIBE Trygghetsförsäkring
 • År 7–16 eller 18: Möjlighet att förlänga din Trygghetsförsäkring årsvis

 

NIBE Trygghetsförsäkring ersätter avskrivningsavdrag samt självrisk upp till 3 000 kr och är ett komplement till din villa- eller fritidshusförsäkring. Om värmepumpen har blivit utförsäkrad i villaförsäkringen på grund av ålder ersätter försäkringen hela skadan utan självrisk.

Vilka garantier finns på min CTC värmepump?

Från 1:a juli 2012 har CTC 3 års garanti på alla produkter. Garantin räknas från installationsdatum. Produkten ska vara installerad inom ett år efter leverans.

Vilken storlek ska jag ha på min värmepump?

Det beror på hur huset är byggt, vilken inomhustemperatur man vill ha och var i landet huset ligger m.m. Vi rekommenderar att det görs en beräkning. Kontakta oss för konsultation.

Vilken värmepump passar mig bäst?

Det finns flera olika faktorer som spelar in vid valet av en ny värmepump: bl.a. ditt energibehov och vilka förutsättningar som finns på din tomt och i ditt hus. Kontakta oss för konsultation.

Jag har kallt i huset, vad ska jag göra?
 1. Kontrollera att termostaterna är öppna så att det finns flöde i värmesystemet
 2. Kontrollera driftläge så att inte elpatronen är blockerad
 3. Läs mer om värmekurva och hur du ställer in temperaturen för ditt hus
 4. Kontrollera panntrycket
 5. Kontrollera att anläggningen är urluftad enligt instruktion i manual
 6. Starta om produkten
 7. Hjälper inget av ovanstående kontakta oss för lämplig service

Måste jag serva min värmepump?

Vi ställer inga krav på årlig service, men det är aldrig fel att göra en funktionskontroll av anläggningen vart 2–3:e år. Då görs en kontroll och genomgång av värmepumpen för att säkerställa drift och driftförhållande. Sköt om din värmeanläggning genom att regelbundet kontrollera filter och vid behov avlufta anläggningen. Misstänker du att din anläggning inte beter sig som den ska, så kontakta oss, som bäst känner till dina förhållande.

Hur står sig en gammal värmepump mot en ny värmepump?

Den tekniska utvecklingen går ständigt framåt, för att värmepumpen ska vara så energisnål, effektiv och driftsäker som möjligt. Om man jämför med äldre anläggningar så har det hänt mycket de senaste åren, när det gäller energieffektivitet. Vid byte av värmepump är det viktigt att anläggningen kontrolleras så att borrhål och andra delar av värmeanläggningen klarar av den höjda verkningsgraden som dagens effektiva värmepumpar. En höjd verkningsgrad ställer högre krav på bland annat kollektorn.

ROT-avdrag?
Installation och placering?

VÄRMEPUMP

När du ska installera en värmepump i din bostad kan vi hjälpa dig att hitta bästa möjliga placering för enheten. Oavsett vilken typ av värmepump du ska installera är enheten ungefär lika stor. Sedan behöver du ytterligare lite plats för installation av rör, kanaler, el och eventuella tillbehör, så kom ihåg att lämna ett fritt utrymme framför produkten och lite extra utrymme mellan vägg eller andra maskiner och inredningsdetaljer.

Värmepumpen placeras på ett fast underlag och utrymmet ska vara försett med en golvbrunn. För en
luft/luftvärmepumpens modul som ska placeras inomhus behöver du även tänka på att enheten ska sprida den varma luften i ditt hus på ett så effektivt sätt som möjligt. Vi kan hjälpa dig att hitta den mest lämpliga platsen att installera din värmepump på.

 

UTOMHUSMODULER

Placeringen av utomhusmodulen till din värmepump hänger ihop med var inomhusmodulen ska placeras. För att uppnå en så effektiv värmeåtervinning som möjligt bör inomhusmodul och utomhusmodul stå så nära varandra det går. Utomhusmodulen ska stå på ett fast och platt underlag och placeras så att förångarens underkant är i nivå med genomsnittligt lokalt snödjup. Finns det risk för snöras från taket ska ett skyddande tak eller liknande monteras över utomhusmodulen, dess rör och kablage.

Enheten ska stå så fritt som möjligt för att ge maximal effekt, och går det även att skydda från vind och blåst är det optimalt. Det är viktigt för utomhusmodulens funktion att avledning av kondensvatten till dagvatten fungerar samt att utloppet på kondensvattenröret är placerat så att huset inte tar skada. Din installatör kommer att hjälpa till med placering och installation av ditt nya värmesystem.

 

Har du fler frågor?

NIBE värmepump: https://www.nibe.se/sv-se/support.html

CTC Värmepump: http://www.ctc.se/sv/kundservice#vanliga-fragor

Partners