Solceller & Installation.
Med helheten i fokus.

Vi har ett brett sortiment av solceller från världsledande leverantörer. Vi lägger fokus på helheten för att ge dig en säker och kvalitativ lösning. På så vis kan vi garantera en säker installation som håller många år framöver. 

Solceller

Vi installerar och levererar solceller med kvalitet.

Platsbesök

Offert

Installation

Vi tar fullt ansvar och erbjuder nyckelfärdiga solcellsanläggningar till privata hushåll & fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och lantbruk. Vi arbetar på en lokal marknad för att kunna inbringa en professionell service och kontakt med våra kunder. Vårat mål är att skräddarsy anläggningarna på ett optimalt vis ut efter kundens preferenser. Vi sköter hela processen från start till mål, allt från konsultering, byggnadsöversikt och platsbesök till färdig installation och uppföljning. Vi samarbetar med världsledande tillverkare för att upprätthålla högsta kvalitet på alla våra produkter.

Lokalt i Skåne

Varumärken

Vi arbetar med etablerade varumärken som håller hög kvalitet, långa garantier och bra effekt. 

solaredge logo
fronius logo
k2 systems logo
trina solar logo
axitec logo
luxor logo

11%

Avkastning i minst 25 år

Med solceller får du
en säker investering

Med solceller producerar du egen naturlig el med hjälp av solens strålar. Det genererar en snittavkastning på 8% om året och 11 % efter 25 år.

Vi har arbetat med förnybar energi i över 30 år.

Med över 30 år i branschen har vi installerat hundratals solcellsanläggningar runt om i Sverige. Vi har lärt oss att hantera alla sorters takkonstruktioner på ett enkelt, tryggt och kostnadseffektivt sätt.

Säker installation

Vi erbjuder långa garantitider och sköter allt pappersarbete. Det ska vara tryggt att installera solceller med oss. 

Helheten i fokus

Vi har ett brett sortiment av solceller som passar alla typer av behov. När dina solceller är monterade finns vi alltid kvar med stöd och support. 

Solcellspaket

Vi har skapat tre solcellspaket för att ge dig en inblick i vad som ingår, pris och besparing.

30st standard solceller med Fronius växelriktare

Standard solceller med Fonius växelriktare utan optimerare.

30st premium solceller och SolarEdge växelriktare

Premium svarta solceller med SolarEdge växelriktare och optimerare.

30st glas-glas-solceller med SolarEdge växelriktare

Högkvalitativa glas-glas-solceller med SolarEdge växelriktare och optimerare.

Våra kunder

Solceller för villa

Solceller bidrar till en lägre elräkning, en större kontroll över den privata energiförsörjningen och du som kund gör ett aktivt val av förnybar energi, för en bättre framtid. Vårat mål är att du ska få en skräddarsydd anläggning, baserad på dina preferenser. Vi sköter med andra ord allt från start till mål.

Större solcellsprojekt

Solceller har en positiv påverkan på fastighetens driftkostnad. Fastigheten tar även ett avstamp i den rådande energidebatten, där de fossila bränslena bör ersättas med förnybar energi för en hållbar framtid. Privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som installerar solceller har på senare tid ökat enormt.

Är du ute efter en större anläggning?

Större anläggningar kräver erfarenhet och stabilitet. Vi har funnits på marknaden i över 30 år och har etablerad kunskap och expertis. Vi vet vilka underentreprenörer som behövs som komplement för att få en anläggning som presterar, utan kompomisser. 

Enkelt. Förnybart. Effektivt.

Det ska vara enkelt att välja förnybart, därför sköter vi allt från start till mål. Vi erbjuder nyckelfärdiga anläggningar av högsta kvalitet och arbetar enbart med noga utvalda samarbetspartners på en lokal marknad.

PlatsbesökRing oss

Frågor & Svar

Hur fungerar solceller?

 • Idag används solceller för fastigheter, villor, företag och offentliga byggnader. Vanligast är att man har solpaneler på taket som en kompletterande energikälla.

 • När solens strålar träffar solcellerna uppstår elektrisk spänning mellan framsidan och baksidan av cellen. Genom att koppla en ledning mellan fram och baksida på cellen bildas ström i form av likström. För att elen ska kunna användas behövs en växelriktare som omvandlar likström till växelström.

 • Solcellerna har ingen möjlighet att spara den el du inte använder, men du kan komplettera dina paneler med batterier för att ha energi även när solen gått ner. Du kan också sälja din överskottsel. Genom att mata in överskottselen på elnätet kan du sälja den till ett elbolag.

 • Solcellerna kräver mycket lite underhåll eftersom det inte finns några rörliga komponenter som kan krångla. Panelerna behöver inte rengöras eftersom dess verkningsgrad endast i liten utsträckning påverkas av smuts.

Är det bra att ha solceller?

 • Solceller bidrar till en lägre elkostnad då solenergin är billigare än den el som finns i det allmänna elnätet. Du kan dessutom sälja det överskott du producerar och inte använder.

 • Framtidens energiförbrukning är oviss med en negativ syn på fossila bränslen, samtidigt är kärnkraften på nergång och denna kombination kan mycket väl leda till ökade energipriser. Med solceller tar du kontroll över din egen energiförsörjning och framtida energipriser

 • Sverige har ett mål om att bli 100 procent förnybart innan år 2040, genom att installera solceller är du en bidragande faktor till att målet uppfylls. Du förbättrar samtidigt miljön och är en förebild för vår gemensamma framtid.

Skattereduktion och solceller

Den el som ni inte använder matas ut på elnätet, ni får även betalt av för denna el av ert elhandelsföretag. Alla mikroproducenter får även en skattereduktion på ytterligare 60 öre per kWh el som ni inte använder själva, detta kommer färdigtryckt på inkomstdeklarationen. Ni som kund får även ett elcertifikat på den sålda elen då det är förnybar energi och inbringar en nätnytta.

 

För att förenkla för dig som kund: Låt säga att du producerar 22 000 kWh under ett år men enbart använder 20 000 kWh så har du rätt till skattereduktion på 20 000 x 0,6 = 12 000 kronor.

Hur mycket el ger solceller?

Det finns flera olika faktorer som spelar in och därför är det svårt att ge ett klart svar. Faktorer: Årlig solinstrålningen, lutning och riktning på panelerna, skuggning, temperatur, nedsmutsning, snöteckning etc.

 

De solcellsmoduler som är vanligast på marknaden i dag har en verkningsgrad på mellan 17–20 procent. Det innebär att 17–20 procent av solenergin som träffar solcellsmodulen omvandlas till el, medan resten reflekteras eller blir till värme. Ytterligare en del av energin går förlorad i systemet innan elen kan användas, vilket innebär att 16–19 procent av solens energi blir användbar el. Med dessa verkningsgrader ger en kvadratmeter solceller 160–190 watt en solig dag i Sverige.

 

En villaanläggning har normalt en kapacitet på 1–10 kilowatt (kW). I söderläge utan skuggning levererar en kW i Sverige typiskt mellan 800–1100 kWh/år och upptar runt 6 – 7 kvadratmeter.

 

Faktorer som påverkar den årliga produktionen är följande:

 • Solinstrålning (Kolla din solinstrålning: https://kartor.helsingborg.se/solkartan/#)
 • Riktning och lutning på panelerna (Söderläge och en vinkel mellan 35–50 grader är optimalt)
 • Skuggning (Skuggor kan begränsa systemet)
 • Temperatur (Högre effekt vid lägre temperatur, därför är Sverige optimalt)
 • Snötäckning och nedsmutsning (Med bra lutning glider snön av självmant och snö tillsammans med regn rengör solcellerna)

Solceller på vintern?

Solen står lägre på vintern och därför blir infallsvinkeln sämre, detta påverkar energiproduktionen. För att solpanelerna ska kunna generera så mycket el som möjligt bör de hållas snöfria. Monteras panelerna i rätt vinkel glider större snömängder av och därför rekommenderar vi dig som kund att inte ta dig upp på taket p.g.a. fallrisk.

Behöver solceller bygglov?

Solcellssystem behövs i vissa fall inte något bygglov fr.o.m. 1/8–2018, följande principer gäller:

 

 • Bygglov för solceller som ligger tätt mot taket på en- och tvåbostadshus behövs inte.
 • Om du sätter solcellerna på en ställning behövs bygglov.
 • Det krävs bygglov på kulturhistoriska byggnader.

 

Vi har koll på byggloven så tveka inte att fråga om du behöver hjälp.

Vilka garantier finns på solceller?

Vi på Varmitek Energisystem AB arbetar enbart med ledande leverantörer och produkter av högsta kvalitet.

 

Produktgarantier är följande:

 • Axitec solceller: 12 år
 • Trina solceller: 10 år
 • Fronius växelriktare: 7 år
 • SolarEdge växelriktare: 12 år

 

Det ingår även en effektgaranti:

 • Axitec solceller: 85 procent under 25 år.
 • Trina solceller: 80 procent under 25 år.

 

Installationsgaranti:

 • Installation: 3 år

Passar mitt tak för solceller?

De flesta tak lämpar sig för montering av solceller. Bäst förutsättningar har ett tak i sydlig riktning med en lutning på 30–50 grader, som inte skuggas av andra fastigheter, skorstenar eller höga träd. Även tak riktade mot väster eller öster, med en annan lutning, kan lämpa sig för montering av solceller. Vi erbjuder dessutom optimerade lösningar för solceller på tak som skuggas delar av dagen.

Hur funkar solcellsbidraget?

Regeringen har valt att stötta utbyggnaden av solceller. För att få stödet gäller följande:

 

 • Från och med 1 januari 2018 är stödnivån för samtliga sökande maximalt 30 procent (material och arbete).
 • För privatpersoner måste ansökningen vara inne senast sex månader efter avslutad installation.
 • För företag måste ansökan skickas in innan beställning av anläggning.
 • Stödet ges till alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner.
 • Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Installationen ska vara slutförd senast 31 december 2020.
 • Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

Solceller och Elcertifikat

Elcertifikat är ytterligare ett stödsystem för att öka installationerna av förnybar energi i samhället. Enkel förklaring är att producenter av förnybar energi tilldelas elcertifikat. Producenter av icke-förnybar energi måste köpa el-certifikat för att täcka upp produktionen av icke förnybar el. Elcertifikaten skapar därmed en marknad där priset blir beroende av utbud och efterfrågan. Normalt landar priset ofta runt 10 öre/kWh.

Vad händer med den el som inte används?

Alla som på årsbasis använder mer el i hushållet än vad som produceras av solcellerna har rätt att sälja elen de timmar de har ett överskott. Den solel som matas ut på elnätet säljs till en elköpare, som i regel är ett elbolag. Då de erbjuder olika priser kan det löna sig att undersöka vilka som betalar mest, och även byta elköpare under solcellernas livslängd. Det är vanligt att elköparna erbjuder att betala det så kallade spot-priset, vilket är marknadspriset för el och det ligger oftast mellan 25 och 40 öre.

 

Alla mikroproducenter får även en skattereduktion på ytterligare 60 öre per kWh el som ni inte använder själva, detta kommer färdigtryckt på inkomstdeklarationen. Ni som kund får även ett elcertifikat på den sålda elen då det är förnybar energi och inbringar en nätnytta.

 

För att förenkla för dig som kund: Låt säga att du producerar 22 000 kWh under ett år men enbart använder 20 000 kWh så har du rätt till skattereduktion på 20 000 x 0,6 = 12 000 kronor.

Monokristallina eller polykristallina solceller?

Polykristallina är ofta blåspräckliga medan monokristallina ofta är svarta. Rent tekniskt består polykristallina av flera kristaller medan monokristallina solceller enbart består av en kristall. Monokristallina är en mer avancerad produkt och därför blir priset vanligtvis högre, detta kompenseras dock ofta av en högre effektivitet gentemot de polykristallina solcellerna.

Hur mycket el säljs?

När du har installerat ett solcellssystem så är det din nätägares skyldighet att byta din elmätare till en ny som kan mäta el i båda riktningarna. Denna mätare fungerar precis som din vanliga el-mätare, den läser av hur mycket el du har köpt samt hur mycket el du har lyckats mata ut på el-nätet. Elbolagen köper med andra ord elen av dig och det kommer sedan visas på era fakturor.

 

Du kan även läsa av din växelriktare genom en enkel applikation i din platta, mobil eller dator. Där kan du se hur mycket el som produceras, hur mycket el du matar in på elnätet samt hur mycket du använder själv.

Hur många solceller behövs?

Vi på Varmitek Energisystem AB har ambitionerna och visionerna om att leverera energisystem som kan hjälpa dig att bli självförsörjande på el. Vi är dock inte där än, produktion av el genom solceller varierar nämligen utifrån solinstrålning och därför bör systemet betraktas som ett komplement till din befintliga energiförsörjning. Det finns möjlighet att komplettera sitt system med ett batteri för en jämnare försörjning och lagring när solen inte skiner. I dagsläget anser vi att det allmänna elnätet utgör denna lagring och därför behöver inte kunden installera batterier.

 

Hur stort system som du behöver beror på flera olika faktorer, dels på hur mycket el du förbrukar, men även vilka förutsättningar som finns där du tänkt sätta solcellerna. I södra Sverige, där vi på Varmitek Energisystem AB opererar, genererar ett system på cirka 6000 watt cirka 6000 kWh per år. För att komma upp i ett system som inbringar 6000 watt behövs runt 20–23 stycken solpaneler.  Vi på Varmitek Energisystem AB har koll, kontakta oss. Vid ett större system behövs även säkringsnivån tas hänsyn till. Det är vanligt att en större fastighet har stora takytor, detta innebär att anläggningen är större än vad som kan kopplas in på den aktuella sälringsnivån.