Luft-luftvärmepump

Vi sköter installation, service, reparation och felsökning av luft-luftvärmepumpar från bland annat Mitsubishi, Daikin och Panasonic. Vi har varit en certifierad installatör sedan 1989!

Start 9 Värmepumpar 9 Luft-luftvärmepump
Luftvärmepump

Vi levererar, installerar och servar din luft-luftvärmepump!

Vi levererar, installerar och servar din luft-luftvärmepump. Vi är en trygg, enkel och kvalitativ helhetsleverantör som sköter hela projektet från start till mål – där du som kund är 100% nöjd. Detta säkerställer vi med certifierade värmepumpsexperter, projektledare och montörer.

Varmitek är oberoende återförsäljare och utför service av luft-luftvärmepumpar från välkända Mitsubishi, Daikin, Fujitsu och Panasonic. Våra kunder är allt från privata villaägare och bostadsrättsföreningar till välkända företag som exempelvis SBB, Riksbyggen och Wihlborgs. 

Vill du få en lägre energiförbrukning och samtidigt ha ett inomhusklimat med hög komfort är luft-luftvärmepumpen ett perfekt alternativ. En luft-luftvärmepump kan vara ett bra komplement till ett redan befintligt värmesystem. Den kan även värma upp ett mindre hus med öppen planlösning. Har du ett eluppvärmt hus kan du sänka el-kostnaderna rejält med en luft-luftvärmepump. Vi sköter hela installationen och gör det enkelt för dig som kund.

– Enkel installation utan större ingrepp
– Sänker dina värmekostnader med upp till 55%
– Billig hårdvara och installationsprocess
– Hög kvalitet och lång livslängd

En luft luft-värmepump består av en inomhusdel och en utomhusdel. Utomhusdelen effektiviserar värmen från uteluften och förgyller sedan huset med ren och förnybar värme. Värmepumpen kan även rena luften med hjälp av ett filter, vilket motverkar exempelvis pollen. Effektiviteten beror på vart i landet du befinner dig, men nere i skåne är det ett perfekt komplement till din nuvarande uppvärmning.

Boka ett platsbesök

Boka ett kostnadsfritt platsbesök med en expert på värmpumpar. Då genomför vi en helt oberoende byggnadsöversikt och tar fram rätt värmepump utifrån dina behov. Du kan även ringa oss nu direkt på 042-125200 om du har frågor eller funderingar.

Service och underhåll

Behöver din värmepump service? Eller har din värmepump gått sönder? Våra servicetekniker är certifierade, mycket kompetenta och kommer snabbt ut och hjälper dig vid behov. Boka service direkt eller läs mer genom att klicka på knappen nedan: 

Fördelar med luft-luftvärmepump

Det finns många fördelar med att installera en luft-luftvärmepump. 

P

Energieffektivt

Genom att omvandla utomhusluft till varmluft minimeras energiförbrukningen, vilket resulterar i lägre elkostnader.

P

Möjlighet till kylning

En av fördelarna med luft-luftvärmepumpar är deras förmåga att fungera som luftkonditionering på sommaren.

P

Miljövänligt alternativ

Många luft-luftvärmepumpar är konstruerade med miljöhänsyn i åtanke och använder miljövänliga köldmedier. 

P

Låg driftkostnad

Luft-luftvärmepumpar har vanligtvis lägre driftskostnader jämfört med andra uppvärmningsalternativ.

P

Individuell zonkontroll

Luft-luftvärmepumpar möjliggör individuell zonkontroll, vilket innebär att olika rum kan värmas eller kylas separat.

P

Snabb och enkel installation

Luft-luftvärmepumpar kräver oftast mindre installationstid jämfört med andra värmepumpssystem.

Nackdelar med luft-luftvärmepump

Det finns även ett fåtal nackdelar med att installera en luft-luftvärmepump. 

O

Periodisk service krävs

Luft-luftvärmepumpar kräver periodisk service, inklusive rengöring av filter och ventilationssystem.

O

Ingen vattenuppvärmning

Luft-luftvärmepumpar inte utformade för att producera varmvatten, de värmer eller kyler luften inomhus.

O
Känslig för extrem kyla

När temperaturen sjunker långt under fryspunkten kan luft-luftvärmepumpar bli mindre effektiva.

O

Höga ljudnivåer

Vissa luft-luftvärmepumpar kan vara högljudda under drift, särskilt vid högt inställda fläkthastigheter. 

5 vanliga frågor om luft-luftvärmepump

Här nedan har vi samlat de 10 vanligaste frågorna vi brukar få om luft-luftvärmepumpar:

1. Vad är en luft-luftvärmepump?

En luft-luftvärmepump tar energin från utomhusluften och omvandlar den till värme inomhus. Genom att ta kall utomhusluft och öka temperaturen med hjälp av köldmedium genereras varm luft som sedan distribueras inomhus för att värma upp utrymmet. Den omvända processen kan också användas för att kyla inomhusmiljön genom att avlägsna värme och släppa ut den utomhus.

2. Kan en luft-luftvärmepump fungera som AC?

Ja, en luft-luftvärmepump kan fungera som luftkonditionering (AC). Luft-luftvärmepumpar är utformade med en inverteringsfunktion som gör det möjligt för dem att omvända processen och kyla inomhusmiljön. Genom att avlägsna värme från inomhusluften och släppa ut den utomhus kan luft-luftvärmepumpen skapa en svalare och mer bekväm inomhusmiljö under varma perioder. Denna flexibilitet gör dem till ett allsidigt system som kan användas för både uppvärmning och kylning, vilket ökar deras användbarhet året runt.

3. Finns det olika typer av luft-luftvärmepumpar?

Ja, det finns olika typer av luft-luftvärmepumpar som varierar i design, installation och funktionalitet. Här är några vanliga typer:

Väggmonterade enheter: Dessa är de vanligaste luft-luftvärmepumparna. De monteras på väggen och är utformade för att effektivt värma eller kyla ett enskilt rum eller en specifik zon.

Golvenheter: Golvenheter liknar väggmonterade enheter men installeras närmare golvnivån. De är idealiska för utrymmen där väggmontering inte är praktisk eller önskvärd.

Kanalanslutna system: Dessa system använder ett nätverk av kanaler för att distribuera varm eller kall luft till flera rum eller zoner. De ger flexibilitet i att värma eller kyla hela huset eller specifika delar av det.

Kompakta enheter: Dessa enheter är små och kompakta, vilket gör dem lämpliga för mindre utrymmen eller för användning i båtar och husvagnar. De erbjuder flexibel installation och är lätta att flytta vid behov.

Takmonterade enheter: Dessa enheter monteras på taket och kan vara ett lämpligt alternativ för större utrymmen eller kommersiella byggnader. De ger jämn luftfördelning och är mindre synliga än väggmonterade enheter.

Varje typ av luft-luftvärmepump har sina egna fördelar och är mer lämpad för vissa användningsområden än andra. Valet av typ beror ofta på storleken på det utrymme som behöver värmas eller kylas, installationsmöjligheter och individuella preferenser.

4. Hur stor energibesparing har en luft-luftvärmepump?

Hur mycket du kan spara med en luft-luftvärmepump varierar beroende på flera faktorer; klimat, isolering av byggnad, andra uppvärmningslösningar och användningsmönster. Här är några generella överväganden:

Energieffektivitet: Luft-luftvärmepumpar är kända för sin höga energieffektivitet. Moderna modeller kan leverera flera gånger mer värmeenergi än den elektriska energi de förbrukar.

Klimatförhållanden: I milda klimat där temperaturen sällan sjunker under fryspunkten, kan luft-luftvärmepumpar vara mycket effektiva och erbjuda betydande energibesparing.

Isolering och byggnadsstorlek: Bra isolering och mindre byggnader kan dra nytta av luft-luftvärmepumpar mer effektivt. En välisolerad bostad minimerar värmeförluster och kräver mindre energi för uppvärmning.

Kompletterande uppvärmningsmetoder: Om luft-luftvärmepumpen används som ett komplement till en annan uppvärmningskälla, som el, kan besparingarna variera beroende på hur ofta och när luft-luftvärmepumpen används.

Användningsmönster: Hur och när du använder luft-luftvärmepumpen påverkar också energibesparingen. Att ställa in termostaten på en lägre temperatur när du inte är hemma eller under natten kan öka besparingarna.

Underhåll och skötsel: Regelbundet underhåll, inklusive rengöring av filter och system säkerställer att värmepumpen fungerar optimalt och bidrar till att maximera energibesparingarna.

Ett generellt uppskattningsspann är att luft-luftvärmepumpar kan ge energibesparingar på mellan 30% och 60% jämfört med konventionella uppvärmningsmetoder. För att få en mer exakt uppfattning om hur mycket energi du kan spara är det bäst att rådgöra med oss. Då gör vi en kostnadsfri bedömning baserad på dina behov och förutsättningar.

5. Kräver en luft-luftvärmepump regelbunden service?

Ja, en luft-luftvärmepump kan dra nytta av regelbunden service för att säkerställa optimal prestanda och livslängd. Återkommande service från en kvalificerad tekniker kan bidra till att identifiera och åtgärda potentiella problem innan de blir allvarliga. Regelbunden service inkluderar bland annat följande:

Rengöring av filter: Filter rengörs eller byts ut för att säkerställa att luftflödet inte hindras. Detta bidrar till att behålla god luftkvalitet och effektiv funktion.

Kontroll av köldmediumnivåer: Vi kontrollerar köldmediets nivå för att säkerställa att den är inom rekommenderade gränser. Låga nivåer kan påverka värmepumpens prestanda.

Kontroll av avfrostningsfunktion: Avfrostningsfunktionen granskas för att säkerställa att den fungerar som den ska. Detta är särskilt viktigt under vintermånaderna när isbildning kan inträffa på utedelen.

Kontroll av elektriska komponenter: Teknikern inspekterar och testar elektriska komponenter, inklusive kablar, anslutningar och elpatroner, för att identifiera eventuella fel eller slitage.

Kontroll av termostaten: Termostaten granskas för att säkerställa att den är korrekt kalibrerad och fungerar som den ska. Detta är viktigt för att säkerställa korrekt temperaturreglering.

Ventilationskontroll: Ventilationssystemet, inklusive fläktar och kanaler, inspekteras och rengörs för att säkerställa att luftflödet är fritt och obegränsat.

Allmän inspektion av enheten: Teknikern genomför en allmän visuell inspektion av luft-luftvärmepumpens inomhus- och utomhusenheter för att identifiera eventuella tecken på slitage, korrosion eller andra potentiella problem.

Funktionstester: Slutligen genomförs funktionstester för att säkerställa att luft-luftvärmepumpen fungerar som den ska. Detta kan inkludera test av uppvärmnings- och kylfunktioner samt eventuella automatiska inställningar.

Råd och rekommendationer: Efter genomförd service ger teknikern råd och rekommendationer baserade på observationer och resultat från servicen. Detta kan inkludera tips för effektiv användning och eventuella förbättringar.

Det är viktigt att notera att detaljerna i servicearbetet kan variera beroende på tillverkarens specifikationer och modellens krav. Att följa tillverkarens rekommendationer och schemat för regelbunden service är avgörande för att säkerställa en lång livslängd och pålitlig prestanda för luft-luftvärmepumpen.

Kontaktinformation

Telefon: 042-12 52 00
Mejl: info@varmitek.se

Arbetstider:

08:00 – 17:00 (Helgfri vardag)

Firmainformation

Varmitek Energisystem AB
Org. nr: 556389-1042

Vad våra kunder säger:

Våra Kundlöften:

Nöjd-Kundgaranti

Vi är besatta av kundnöjdhet. Därför har vi, tillsammans med våra kunder, tagit fram en checklista som vi levererar på till 100%.

En Wow-upplevelse

Vi sköter projektet från start till mål. Med oss får du en kundresa utan frågetecken där vi levererar på vårt löfte och överträffar förväntningar.

Trygghet i alla led

Vi är en certifierad installatör som enbart arbetar med kvalitativa produkter, trygga garantier och alltid är där med service & support.

Hitta rätt värmepump direkt!

Klicka här och ta reda på vilken värmepump som passar dig!

Vi är medlemmar i:

Branschorganisationen för tillverkare, importörer, samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen. 

Vi är certifierade av Incert:

Installations Certifiering i Stockholm AB (INCERT) bedriver verksamhet omfattande certifiering av personer och företag verksamma inom installationsområdet i bygg- och anläggningsbranschen.

Vi finns lokalt här:

Helsingborg
Malmö
Ängelholm
Landskrona
Höganäs
Lund
Båstad

Nyheter & Artiklar:

I vår blogg om värmepumpar får du tips och trix som ger dig en effektivare energiförbrukning.

Så går det till:

Så går det till när du ska installera en värmepump med Varmitek:

1. Hembesök

Våra experter hjälper er att hitta rätt lösning. Vi säkerställer även rör- och eldragning för att undvika problem vid installation.

2. Offert

Vi skickar ut en nyckelfärdig offert med tydliga besparingskalkyler. Vi kan även hjälpa er med eventuella finansieringslösningar.

3. Montage/Installation

Våra installatörer kommer ut och installerar värmepumpen. Vi skickar även ut certifierade elektriker som kopplar in elen.

4. Service & Support

Vi finns bara ett samtal bort om du skulle få något problem efter installationen. Vi erbjuder även kontinuerlig underhållsservice.

Detta står vi för!

Trygg support

Vi strävar efter att erbjuda snabb och pålitlig hjälp när du behöver det som mest.

Service & underhåll

Vi erbjuder alltid service och underhåll, vilket ger dig trygghet och komfort genom åren.

Inga dolda kostnader

Du kommer aldrig att överraskas av en räkning du inte förväntade dig.

Certifierade installatörer

Våra installatörer är kylcertifierade och säkerställer en professionell och pålitlig installation.

Välkända varumärken

Vi erbjuder endast välkända varumärken för att säkerställa hög kvalitet och effektivitet.

Trygga garantier

Vår dedikation till kvalitet och pålitlighet sträcker sig även till våra garantier.

Kunden först, alltid

Vi strävar efter att överträffa dina förväntningar genom exceptionell personlig service.

Nöjd-kundgaranti

Vi har, tillsammans med våra kunder, tagit fram en checklista som vi levererar på till 100%.

Effektiv uppvärmning och kyla i din bostad

Vi hjälper privatpersoner att effektivisera sin uppvärmning och förbättra sitt inomhusklimat. Vi sköter projektet från start till mål så att våra kunder kan luta sig tillbaka. 

Service värmepump
Bergvärmepump NIBE

Uppvärmning och kyla i större fastigheter och brf:er

Vi hjälper större fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och kommuner att få en effektiv uppvärmninglösning. Vi tar ett helhetsperspektiv och sköter allt från start till mål!

Urval av tidigare kunder

Vi har hjälpt några av de största fastighetsägarna i Sverige

Så går det till:

Så går det till när du ska installera en värmepump med Varmitek:

1. Hembesök

Våra värmepumpsexperter hjälper er att hitta rätt lösning. Vi säkerställer även rör- och eldragning för att undvika problem vid installation.

2. Offert

Vi skickar ut en offert med tydliga besparingskalkyler. Vi har även möjlighet att hjälpa er med eventuella finansieringslösningar.

3. Installation / Montage

Våra installatörer kommer ut och installerar värmepumpen. Vi skickar även ut certifierade elektriker som kopplar in elen.

4. Service & support

Vi finns bara ett samtal bort om du skulle få något problem efter installationen. Vi erbjuder även kontinuerlig underhållsservice.

35 års erfarenhet och 1000-tals nöjda kunder

När vi startade år 1989 tillverkade vi egna bergvärmepumpar under vårt egna varumärke, Varmitek. Idag är vi en erkänd oberoende installatör och leverantör av klimatsmarta värmepumpar! Under alla år har vi hjälpt 1000-tals kunder att effektivsera sina uppvärmningskostnader.

Vi är på ständig jakt efter duktiga och erfarna medarbetare!

Vår passion är att leverera kvalitativa energilösningar som inte bara fungerar, utan också överträffar förväntningarna. För att göra detta behöver vi ett engagerat team som brinner för miljö, energi och att skapa en ”wow-upplevelse”.

solen med helheten i fokus