Frånlufts-värmepumpar

Vi levererar och installerar frånluftsvärmepumpar med allt i ett format, där hög kvalité och effektiv verkningsgrad är en prioritet. En frånluftsvärmepump återanvänder energin från den varma inomhusluften innan den lämnar huset genom ventilationssystemet. Den förser ditt hem med värme, varmvatten och ventilation.

– Enkel att sköta och installera
– Bidrar till en god ventilation
– Värme och varmvatten
– Perfekt vid utbyten
– Tyst teknik

Frånluftsvärmepumpar

Vi installerar och levererar frånluftsvärmepumpar med kvalitet.

Platsbesök

Offert

Installation

 En fläkt suger ut ventilationsluft ur de våtutrymmen som finns i huset, detta gör att luft från andra rum söker sig till våtutrymmena. När detta sker trycker sig uteluften in genom ventiler i ytterväggar och fönster vilket leder till att hela huset blir ventilerat. Den uppvärmda rumsluften leds sedan till frånluftsvärmepumpen där energin återvinns, detta försörjer sedan hela huset med varmvatten och värme.

Frånlufts-värmepumpar till villor och större fastigheter

Frånluftsvärmepumpar är vanliga i större fastigheter. Men även i villor som vill kombinera god ventilation med effektiv värmeåtervinning. Vi har installerat mängder av värmepumpar till alla sorters projekt, från stora till små. Vi sköter hela processen, från analys och leverans till installation, service och support.

Stora Fastigheter

Här lägger vi stor vikt vid analys och rätt dimensionering för att ta fram rätt storlek och lösning.

Villor

Vi kommer ut och gör ett platsbesök för att säkra rördragning, storlek och komplexitet innan eventuell installation.

Vi kommer alltid ut och gör ett platsbesök för att säkerställa kvalitet och rätt leverans.

Alla fastigheter och villor skiljer sig åt på olika vis. För att vi ska kunna göra en bra installation kommer vi alltid ut på plats och kollar innan vi lämnar en exakt offert. 

Våra Frånluftsvärmepumpar

Alla våra produkter tar ett avstamp i miljöeffektivisering. Produkterna har hög kvalitet och säker drift för många år framöver.

NIBE F470

NIBE F470 är en komplett från- och tilluftsvärmepump som är effektiv & enkel.

NIBE F730

NIBE F730 är en intelligent och effektiv frånluftsvärmepump.

NIBE 370

NIBE F370 som ekonomiskt uppfyller behovet av värme.

Är du ute efter en större anläggning?

Större anläggningar kräver erfarenhet och stabilitet. Vi har funnits på marknaden i över 30 år och har etablerad kunskap och expertis. Vi vet vilka underentreprenörer som behövs som komplement för att få en anläggning som presterar, utan kompomisser. 

Våra varumärken

Vi vet vilka produkter som håller hög kvailitet och har lång livslängd.

NIBE - Kvalitet blandat med smart teknik

Med över 70 år på svenska marknaden har NIBE stenkoll på kvalitet och livslängd. De satsar stort på smart teknik och förnybar energi.

CTC - Bland Sveriges effektivaste pumpar

CTC har levererar effektiva värmepumpar i Sverige sedan 1923. Eleganta pumpar som håller under många år.

Enkelt. Förnybart. Effektivt.

Det ska vara enkelt att välja förnybart, därför sköter vi allt från start till mål. Vi erbjuder nyckelfärdiga anläggningar av högsta kvalitet och arbetar enbart med noga utvalda samarbetspartners på en lokal marknad.

PlatsbesökRing oss