Frånluftsvärmepump

Vi sköter installation, service, reparation och felsökning av frånluftsvärmepumpar från bland annat NIBE, CTC, Mitsubishi och Bosch. En certifierad installatör sedan 1989!

Start 9 Värmepumpar 9 Frånluftsvärmepump
Frånluftsvärmepump från NIBE

Vi kan leverera, installera och serva din frånluftsvärmepump!

Sedan 1989 har vi levererat, installerat och servat frånluftsvärmepumpar. Vi är en trygg, enkel och kvalitativ helhetsleverantör som sköter hela projektet från start till mål – där du som kund är 100% nöjd. Detta säkerställer vi med certifierade värmepumpsexperter, projektledare och montörer.

Vi är auktoriserad återförsäljare:

Vi är auktoriserad återförsäljare och installatör av frånluftsvärmepumpar från NIBE, CTC, Mitsubishi och Bosch.

Därför ska du välja en frånluftsvärmepump:

En frånluftsvärmepump återanvänder energin från den varma inomhusluften innan den lämnar huset genom ventilationssystemet. Den förser ditt hem med värme, varmvatten och ventilation.

– Enkel att sköta och installera
– Bidrar till en god ventilation
– Värme och varmvatten
– Perfekt vid utbyten
– Tyst teknik

En fläkt suger ut ventilationsluft ur de våtutrymmen som finns i huset, detta gör att luft från andra rum söker sig till våtutrymmena. När detta sker trycker sig uteluften in genom ventiler i ytterväggar och fönster vilket leder till att hela huset blir ventilerat. Den uppvärmda rumsluften leds sedan till frånluftsvärmepumpen där energin återvinns, detta försörjer sedan hela huset med varmvatten och värme.

När du kontaktar vår värmepumpsavdelning kan du räkna med ett varmt bemötande, snabba svarstider, trygg support och hög expertis. Vi börjar ofta med ett kostnadsfritt platsbesök, där en av våra duktiga värmepumpsexperter kommer ut och säkerställer din potentiella värmepumpsanläggning samt ger dig tips och råd för hur du kan gå tillväga för att nå en ultimat besparing.

Boka ett platsbesök

Boka ett kostnadsfritt platsbesök med en expert på värmpumpar. Då genomför vi en helt oberoende byggnadsöversikt och tar fram rätt värmepump utifrån dina behov. Du kan även ringa oss nu direkt på 042-125200 om du har frågor eller funderingar.

Service och underhåll

Behöver din värmepump service? Eller har din värmepump gått sönder? Våra servicetekniker är certifierade, mycket kompetenta och kommer snabbt ut och hjälper dig vid behov. Boka service direkt eller läs mer genom att klicka på knappen nedan: 

Fördelar med frånluftsvärmepump

Det finns många fördelar med att installera en frånluftsvärmepump. 

P

Energieffektivt

Genom att installera en frånluftsvärmepump kan du spara upp till 60% på dina uppvärmningskostnader.

P

Snabb och enkel installation

Frånluftsvärmepumpar är enkla att installera och kräver mindre arbete än andra värmepumpstyper.

P

Låg installationskostnad

Jämfört med exempelvis bergvärme är en frånluftsvärmepump billigare att installera.

P

Effektiv återvinning

Frånluftsvärmepumpar återvinner värme från ventilationen för att öka effektiviteten och minska energiförluster.

P

Bättre inomhusluft

En Frånluftsvärmepump tar bort föroreningar och fukt från ventilationsluften, vilket skapar en sundare inomhusmiljö.

P

Tyst drift

En frånluftsvärmepump kan integreras smidigt i olika boendemiljöer utan att orsaka störningar.

Nackdelar med frånluftsvärmepump

Det finns även ett fåtal nackdelar med att installera en frånluftsvärmepump. 

O

Beroende av ventilation

Om ventilationssystemet är otillräckligt eller inte fungerar korrekt kan det påverka frånluftsvärmepumpen negativt.

O

Kräver vattenburen distribution

Har du inte ett vattenburet distributionssystem måste du installera detta, något som kan vara kostsamt. 

O
Kräver kontinuerlig service

För att bibehålla prestanda kräver frånluftsvärmepumpar regelbunden service av filter och ventilation.

O

Är beroende av el

En frånluftsvärmepump drivs med hjälp av el. Pumpen slutar därför att fungera vid strömavbrott. 

Vilken frånluftsvärmepump är du ute efter?

NIBE luft-vattenvärmepump (utedel) på ett vitt tegelhus.

NIBE Värmepump

NIBE är den största tillverkaren av kvalitativa värmepumpar i Sverige.

CTC luft-vattenvärmepump på ett vitt hus

CTC Värmepump

CTC är en erkänd svensk tillverkare av kvalitativa värmepumpar. 

Bosch luft-vattenvärmepump (utedel)

Bosch Värmepump

Bosch (äger även IVT värmepumpar) är en kvalitativ tillverkare av värmepumpar i Europa.

5 vanliga frågor om frånluftsvärmepump

Här nedan har vi samlat de vanligaste frågorna vi brukar få om frånluftsvärmepumpar.

1. Hur fungerar en frånluftsvärmepump?

Frånluftvärmepumpens fläkt agerar som en effektiv dirigent för ventilationssystemet i ditt hus. Genom att suga ut ventilationsluft från alla våtutrymmen, skapas ett svagt undertryck som lockar luft från övriga rum att strömma mot dessa våtutrymmen. Denna smarta lösning gör att hela huset ventileras på ett kontrollerat sätt.

Samtidigt tas ny uteluft in genom ventiler i ytterväggarna. Denna friska luft utgör en viktig del av ventilationssystemet och säkerställer att luften i ditt hem förnyas regelbundet. Genom detta naturliga luftflöde får alla rum en konstant tillförsel av frisk uteluft, vilket bidrar till en hälsosam och behaglig inomhusmiljö.

Den uppvärmda luften från dina rum leds sedan till frånluftsvärmepumpen. Här genomgår luften en energiåtervinning, där frånluftsvärmepumpen extraherar och återanvänder den värme som finns i luften. Denna återvunna energi används sedan för att försörja hela huset med både varmvatten och värme. Detta intelligenta system möjliggör en kostnadseffektiv och hållbar uppvärmningslösning, samtidigt som det bidrar till att minska energiförbrukningen och belastningen på miljön.

2. Vad skiljer en frånluftsvärmepump från andra värmepumpar?

Frånluftsvärmepumpar är specialiserade på att återvinna och dra nytta av värmen som redan finns i ventilationsluften. Där andra typer av värmepumpar hämtar värme från luft, mark eller vatten, koncentrerar sig frånluftsvärmepumpar på att optimera den potentiellt varma luften som lämnar bostaden.

Denna unika inriktning gör att en frånluftsvärmepump är särskilt lämplig för fastigheter som redan är utrustade med ventilationssystem. Istället för att endast hämta värme från omgivande luft eller andra externa källor, tar en frånluftsvärmepump vara på den värme som genereras internt i byggnaden. Genom att återvinna och använda denna ”överskottsvärme” blir systemet inte bara mer effektivt utan också mer hållbart.

Detta fokus på ventilationsluften innebär också att en frånluftsvärmepump kan agera som en dubbel funktionell enhet. Den värmer upp bostaden och förbättrar inomhusluften genom att reglera ventilationen. På så sätt är en frånluftsvärmepump inte bara en smart energilösning utan även en integrerad del av ett effektivt och bekvämt miljösystem.

3. Kan en frånluftsvärmepump användas för att kyla?

Vanligtvis är en frånluftsvärmepump inte konstruerad med funktionen att kyla ner ett utrymme likt en AC. Detta beror på att en frånluftsvärmepumps primära inriktning är att varma luft som avges från ventilationsluften, snarare än att avleda värme från inomhusluften för att kyla ett utrymme.

I motsats till en luft-luftvärmepump, som har den omvändningsfunktion som krävs för att byta mellan att värma och kyla, tenderar frånluftsvärmepumpar att vara optimerade för att generera och distribuera värme. Dessa system är utformade för att maximera effektiviteten vid återvinning av värme från ventilationsluften och överföra den till det centrala värmesystemet i byggnaden.

4. Hur långa garantier har en frånluftsvärmepump?

Garantierna varierar beroende på märke, modell och tillverkare, men en standard garanti för en frånluftsvärmepump brukar vara mellan 2 till 5 år. En del tillverkare erbjuder till och med längre garantier för vissa delar eller komponenter. Det är viktigt att läsa igenom garantierna noga och förstå vad som omfattas och vad som inte gör det.

Garanti från NIBE: 3 års garanti och 6 års trygghetsförsäkring (Med möjlighet till förlängning upp till 18 år). Läs mer på NIBE – försäkring och garanti.

Garanti från CTC: 3 års garanti och 6 års trygghetsförsäkring (Med möjlighet till förlängning upp till 18 år). Läs mer på CTC – Försäkring och garanti.

Vi på Varmitek kan också hjälpa till att besvara eventuella frågor om garantier och ge mer detaljerad information.

5. Hur ofta behöver en frånluftsvärmepump service?

Generellt sett är det bra att utföra service på en frånluftsvärmepump minst en gång per år. Detta är anledningen:

Årlig service: Många tillverkare rekommenderar att en professionell tekniker utför en årlig service av frånluftsvärmepumpen. Under denna service kan teknikern inspektera och rengöra viktiga komponenter, kontrollera systemets prestanda och säkerställa att allt fungerar korrekt.

Filterunderhåll: Filter i frånluftsvärmepumpar spelar en viktig roll i att bibehålla luftkvaliteten och systemets effektivitet. Det är vanligt att filter behöver bytas ut eller rengöras var tredje till sex månader, beroende på användning och de lokala förhållandena.

Ventilationskontroll: Eftersom frånluftsvärmepumpar är anslutna till ventilationssystemet är det också viktigt att regelbundet kontrollera och rengöra ventilationskanaler. Detta hjälper till att säkerställa en jämn luftcirkulation och förhindra ackumulering av damm och partiklar.

Kontroll av värmesystemet: Förutom själva värmepumpen är det viktigt att regelbundet kontrollera det vattenburna värmesystemet. Detta inkluderar att inspektera rör, ventiler och andra komponenter för eventuella läckage eller problem.

Effektivitetskontroll: Kontrollera och jämför systemets prestanda över tid. Om du märker en plötslig minskning av effektiviteten eller om värmepumpen inte levererar värme som förväntat, bör du överväga att kalla in en tekniker för en översyn.

Att följa tillverkarens rekommendationer och scheman för underhåll är viktigt för att hålla frånluftsvärmepumpen i god form och säkerställa långsiktig effektivitet.

Har du fler frågor eller funderingar om frånluftsvärmepumpar får du gärna kontakta oss på Varmitek!

Kontaktinformation

Telefon: 042-12 52 00
Mejl: info@varmitek.se

Arbetstider:

08:00 – 17:00 (Helgfri vardag)

Firmainformation

Varmitek Energisystem AB
Org. nr: 556389-1042

Vad våra kunder säger:

Våra Kundlöften:

Nöjd-Kundgaranti

Vi är besatta av kundnöjdhet. Därför har vi, tillsammans med våra kunder, tagit fram en checklista som vi levererar på till 100%.

En Wow-upplevelse

Vi sköter projektet från start till mål. Med oss får du en kundresa utan frågetecken där vi levererar på vårt löfte och överträffar förväntningar.

Trygghet i alla led

Vi är en certifierad installatör som enbart arbetar med kvalitativa produkter, trygga garantier och alltid är där med service & support.

Hitta rätt värmepump direkt!

Klicka här och ta reda på vilken värmepump som passar dig!

Vi är medlemmar i:

Branschorganisationen för tillverkare, importörer, samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen. 

Vi är certifierade av Incert:

Installations Certifiering i Stockholm AB (INCERT) bedriver verksamhet omfattande certifiering av personer och företag verksamma inom installationsområdet i bygg- och anläggningsbranschen.

Vi finns lokalt här:

Helsingborg
Malmö
Ängelholm
Landskrona
Höganäs
Lund
Båstad

Nyheter & Artiklar

I vår blogg om värmepumpar får du tips och trix som ger dig en effektivare energiförbrukning.

Så går det till:

Så går det till när du ska installera en värmepump med Varmitek:

1. Hembesök

Våra experter hjälper er att hitta rätt lösning. Vi säkerställer även rör- och eldragning för att undvika problem vid installation.

2. Offert

Vi skickar ut en nyckelfärdig offert med tydliga besparingskalkyler. Vi kan även hjälpa er med eventuella finansieringslösningar.

3. Montage/Installation

Våra installatörer kommer ut och installerar värmepumpen. Vi skickar även ut certifierade elektriker som kopplar in elen.

4. Service & Support

Vi finns bara ett samtal bort om du skulle få något problem efter installationen. Vi erbjuder även kontinuerlig underhållsservice.

Detta står vi för!

Trygg support

Vi strävar efter att erbjuda snabb och pålitlig hjälp när du behöver det som mest.

Service & underhåll

Vi erbjuder alltid service och underhåll, vilket ger dig trygghet och komfort genom åren.

Inga dolda kostnader

Du kommer aldrig att överraskas av en räkning du inte förväntade dig.

Certifierade installatörer

Våra installatörer är kylcertifierade och säkerställer en professionell och pålitlig installation.

Välkända varumärken

Vi erbjuder endast välkända varumärken för att säkerställa hög kvalitet och effektivitet.

Trygga garantier

Vår dedikation till kvalitet och pålitlighet sträcker sig även till våra garantier.

Kunden först, alltid

Vi strävar efter att överträffa dina förväntningar genom exceptionell personlig service.

Nöjd-kundgaranti

Vi har, tillsammans med våra kunder, tagit fram en checklista som vi levererar på till 100%.

Effektiv uppvärmning och kyla i din bostad

Vi hjälper privatpersoner att effektivisera sin uppvärmning och förbättra sitt inomhusklimat. Vi sköter projektet från start till mål så att våra kunder kan luta sig tillbaka. 

Service värmepump
Bergvärmepump NIBE

Uppvärmning och kyla i större fastigheter och brf:er

Vi hjälper större fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och kommuner att få en effektiv uppvärmninglösning. Vi tar ett helhetsperspektiv och sköter allt från start till mål!

Urval av tidigare kunder

Vi har hjälpt några av de största fastighetsägarna i Sverige

Så går det till:

Så går det till när du ska installera en värmepump med Varmitek:

1. Hembesök

Våra värmepumpsexperter hjälper er att hitta rätt lösning. Vi säkerställer även rör- och eldragning för att undvika problem vid installation.

2. Offert

Vi skickar ut en offert med tydliga besparingskalkyler. Vi har även möjlighet att hjälpa er med eventuella finansieringslösningar.

3. Installation / Montage

Våra installatörer kommer ut och installerar värmepumpen. Vi skickar även ut certifierade elektriker som kopplar in elen.

4. Service & support

Vi finns bara ett samtal bort om du skulle få något problem efter installationen. Vi erbjuder även kontinuerlig underhållsservice.

35 års erfarenhet och 1000-tals nöjda kunder

När vi startade år 1989 tillverkade vi egna bergvärmepumpar under vårt egna varumärke, Varmitek. Idag är vi en erkänd oberoende installatör och leverantör av klimatsmarta värmepumpar! Under alla år har vi hjälpt 1000-tals kunder att effektivsera sina uppvärmningskostnader.

Vi är på ständig jakt efter duktiga och erfarna medarbetare!

Vår passion är att leverera kvalitativa energilösningar som inte bara fungerar, utan också överträffar förväntningarna. För att göra detta behöver vi ett engagerat team som brinner för miljö, energi och att skapa en ”wow-upplevelse”.

solen med helheten i fokus