Solceller i Åstorp

Varmitek Energisystem är en helhetsleverantör av solceller i Åstorp. Vi har arbetat med förnybar energi i över 30 år och utvecklats från att vara en renodlad tillverkare till att fokusera på leverans och installation av förnybara energisystem. Vår resa startade inom värmeteknik och solfångare som producerade varmvatten, men nu har vi lagt ett större fokus på solceller. Varmitek Energisystem känner till hela processen, från tillverkning till färdig installation och sköter hela projektet, från start till mål.

Hur det funkar?

Vi gör det enkelt att välja förnybar energi

Platsbesök

Vi gör en analys av er nuvarande driftlösning

Offert

Vi skickar en tydlig och nyckelfärdig offert

Installation

Vi genomför en certifierad installation

Vad du får!

Förnybar energi som sparar pengar

Detta ingår i ett nyckelfärdigt solcellsprojekt i Åstorp:

Analys av byggnad:

Solceller passar på i stort sett alla byggnader som ligger i rätt vädersträck. Men installationerna skiljer sig åt beroende på skuggor, takhöjd, takbeklädnad, säkringsstorlek och elförbrukning. I Åstorp som ligger nära åsar och vindfång är det viktigt att vara nogrann och tänka sig för, vad gäller kvalitet på solceller och hur infästningar samt stativsystem är konstruerade. En bra start är att kolla över bygglovet så att inte just ditt hus ligger under specifik plikt, kolla upp bygglov i Åstorp  Vi kommer alltid ut och gör ett platsbesök för att analysera just era förutsättningar, detta är snabbt, effektivt och kostnadsfritt.

Val av solceller:

Idag finns det ett stort antal av olika solceller. Istället för att låsa sig till ett, har vi valt att kunna leverera flera sorters solceller beroende på husets förutsättningar och behov. Vi säljer billiga solceller, premium solceller, solceller i glas och integrerade solceller. Vi innehar välkända varumärken som Trina Solar, LG Solar och Longi Solar, men även solceller från mindre välkända men exceptionellt kvalitativa varumärken som Axitec Solar, Luxor Solar och Ja Solar. I Åstorp, där jord och vind är återkommande fenomen är solceller i glas en bra variant på grund av hög skyddskvalitet, men för den som vill ha en snygg design är våra svarta premium solceller populära och efterfrågade.

Val av växelriktare:

Växelriktarens funktion i ett solcellssystem är avgörande och spelar en viktig roll. Det finns framförallt två varianter som vi på Varmitek Energisystem fokuserar på. Den populära varianten är en 3-fas växelriktare (i olika storlekar) från Fronius, den håller hög kvalitet och används på tak som inte påverkas av skuggor. Vi levererar även växelriktare från SolarEdge (i olika storlekar) med tillkommande effektoptimerare under varje solcellspanel. SolarEdge fokuserar mycket på smart teknik där effektoptimerarna hjälper varje panel att individualiseras, vilket minskar påverkan från skuggor och smuts. I Åstorp är andelen procent per växelriktare ganska jämn, båda produkterna är kvalitativa med för och nackdelar, både vad gäller pris och funktioner.

Val av monteringssystem:

Vilket monteringssystem som ska användas på ett tak beror helt och hållet på beklädnad och vinkel. Det är olika system utifrån takpannor, papp, plåt och eternit, men även utifrån gradantalet på taket. Är det ett tak med hög vinkel lämpar sig en typ och är det ett platt tak lämpar sig en annan typ. Det är svårt att gå in på skillnaderna och det finns många spekulationer kring vilken typ som funkar bäst. Vi utgår från erfarenhet, best practice och de rekommendationer som finns vad gäller våra installationer. Det monteringssystem som vi främst använder är K2 Systems, vilket är ett erkänt, kvalitativt och mycket vanligt system med långa garantier. När vi gör installationer i Åstorp tar vi främst hänsyn till vinden och dimensionerar våra tilläggsvikter med försiktighet för att säkerställa lång livslängd och minimalt slitage.

Installation av solceller

När vi installerar solceller gör vi allting från start. Till att börja med sköter vi hela ansökningsprocessen för bidrag, som nu mer dras från ett så kallat grönt ROT-avdrag på 15 procent av investeringskostnaden. Vi dimensionerar anläggningens storlek, väljer ut rätt rekommendationer för solceller, växelriktare och monteringssystem. När allting är på plats får ni en klar och detaljerad offert med tydliga kalkyler. Vi sköter sedan hela projektet med ställningar enligt hårt ställda säkerhetsregler, montage av solceller med egna eller erfarna montörer och slutligen elektrisk inkloppling av växelriktare. När allt detta är på plats går ansvaret över till er nätägare, som i de flesta fall i Åstorp är Kraftringen. De ska komma och byta ut er elmätare för att er producerade el ska registreras. Efter det kommer vi ut på nytt och driftsätter anläggningen.

Vi gör även större solcellsprojekt i Åstorp.

Solceller för: Bostadsrättsföreningar, samfälligheter och större fastighetsägare.

Vi har lång erfarenhet av större solcellsprojekt för bostadsrättföreningar och samfälligheter. Under åren har vi haft projekt i och runt om Åstorp där vi installerat över 300-400 solceller fördelat på flera olika hus. Ofta är analysprocessen enkel, med liknande utföranden på flera hus vilket minskar kringkostnader för entreprenad och montage. Samtidigt är vi vana vid vanliga lägenhetshus där största skillnaden är inkoppling av växelriktare och ställningsbygge. Det finns även andra synergier med delad elnätsinkoppling och fördelning av elen, som inbringar positiva kostnadsbesparingar för det fasta elabonnemanget. Vi kommer gärna ut till er och gör en presentation för styrelsen, för att förenkla processen och förståelsen i ett solcellsprojekt.

Solceller för lantbruk och markinstallationer:

Lantbrukare har ofta äldre ladugårdar med stora tak utan hinder vilket är ett optimalt utgångsläge för solceller. Vi har haft stora projekt i Åstorp med mikroproducenter, där toppen nås vid 63A-säkring eller en 43,5kW stor solcellsanläggning. Det finns även stora ytor på mark, där det blir allt vanligare att montera solceller. Dessa projekten är lite mer komplicerade i och med att solcellerna behöver förankrade stativsystem vilket innebär grävning alternativt djupa borrhål. Vi har ett stort nätverk av erfarna underentreprenörer som hjälper oss vid markinstallationer, där vi står för expertis och projektledning och de för borrning, grävning och generell entreprenad.

Enkelt. Förnybart. Effektivt.

Det ska vara enkelt att välja förnybart, därför sköter vi allt från start till mål. Vi erbjuder nyckelfärdiga anläggningar av högsta kvalitet och arbetar enbart med noga utvalda samarbetspartners på en lokal marknad.

PlatsbesökRing oss