32 stycken solceller på papptak

Projektets omfattning

Solceller: Luxor Ecoline 335Wp black frame
Växelriktare: Fronius Växelriktare
Total Effekt: 10,7kW
Typ av tak: Papp
Område: Rydebäck, Helsingborg
Återbetalningstid: 11 år
Installationstid: 2 dagar

Beskrivning:

Under hösten 2020 installerade vi solceller på ett papptak i Gamla Rydebäck, utanför Helsingborg. Taket är täckt med med 32 stycken liggande solcellsmoduler och fäst med CW Lunbergplattor. Dessa plattor limmar vi fast för att undvika håltagning och läckage. Solcellerna kommer från ett tyskt varumärke vid namn Luxor och produkten är Luxor EcoLine 335wp med en svart ram. Modulerna syns inte från vägen och har inget större vindfång trots att huset ligger nära kustlinjen. Solcellerna är fördelade på två mmp slingor, en på det sydliggande taket och en på det västliggande taket. Med solcellerna kommer en växelriktare från Fronius som elegant har installerats i tvättstugan nära elcentralen. Systemet har en god återbetlaningstid på cirka 11 år och besparingen ligger på 9700 kWh/år.