Värmepumpar Luft-Luftvärmepumpar

Fläktkonvektor – Aermec FCW

Aermec FCW är en fläktkonvektor för väggmontering, vars elegans och reducerade dimensioner gör den estetiskt tilltalande; denna terminal är lämplig för installtion i bostäder eller lätta kommersiella sektorer För att svara på de olika systemkraven är produkten konfigurerbar och tillgänglig med eller utan (2- eller 3-vägs) ventil, samt med eller utan styrkort, vilket säkerställer kompatibilitet med olika systemkrav. Fläktspolar utan styrkort måste nödvändigtvis kombineras med en extern styrenhet.

Aermec FCW är bestående av en tangentiell fläkt, som är särskilt tyst och direkt kopplad till motoraxeln.

Aermecs fläktkonvektorer i kombination med en värmepump är en smidig och effektiv lösning för den som vill konvertera från direktverkande el till vattenburen värme

Aermecs fläktkonvektorer kan, om den är ansluten till värmepumpens markslinga, även fungera som en rumskylare varma sommardagar

Aermecs fläktkonvektorer har tre fläkthastigheter som enkelt väljs under sidolocket. Konvektorn kan med fördel monteras på väggen så att luftfiltret är lätt tillgängligt för rengöring och golvet under blir lätt åtkomligt för städning

Platsbesök

Offert

Installation

– Eurovent-certifierad
• Internt monterad 3-vägsventil
• IR-fjärrkontroll med hållare för väggmontage. Fjärrkon-
trollen hanterar alla drift- och inställningsfunktioner
(TLW tillbehör)
• Fjärrkontrollpanel med kabelförbindelse (4 m). Display
med flytande kristaller som visar aggregatets huvudfunk-
tioner. Väggmonteras vid aggregatet.
• 3-hastighetsfläkt
• Maximalt ljudisolerad
• Modern smakfull design
• Horisontellt justerbara luftriktare (manuella)
• Vertikalt ställbara luftriktare via fjärrkontroll för optimal
luftflödesriktning. Fem fasta riktningar med kontinuer-
lig svepfunktion.
• Mikroprocessorstyrd
• Driftvalsfunktion (TLW1) för enbart kyla, värme och av-
fuktning samt automatisk driftfunktion för värme/kyla
• Automatisk växling mellan kyla och värme
• Automatisk återstart vid strömavbrott
• Enkel att installera och underhålla
• Luftfilter kan enkelt bytas och rengöras
• Uppfyller alla säkerhetsdirektiv

– TLW1 (IR-fjärrkontroll)
– Tillbehören PFW och TLW1 kan ej användas samtidigt
– IR-fjärrkontroll med flytande kristaller som visar aggre-
gatets alla funktioner
– Fjärrkontrollen har två 1,5 V minibatterier (R03 AAA)
och fungerar optimalt på ett avståndav max 7 m
– TLW kan styra flera enheter. Med fjärrkontrollen kan
aggregatets alla funktionsparametrar ställas in, vilka
också visas i displayen (enkel programmering)
• Fjärrkontrollen kan placeras i en väggmonterad hållare i
aggregatets närhet. Placera fjärrkontrollen så att den ej ut-
sätts för direkt solljus och minst 1 m från själva aggregatets
signalmottagarenhet.
• PFW fjärrkontroll (kabelansluten)
– Fjärrkontrollen kan endast användas för en FCW-enhet
– Kontrollpanelen måste installeras på väggen och anslutas
till fläktkonvektorn med den medlevererade 4 m-kabeln
– Genom att använda PFW-kontrollen så är det möjligt
att ställa in huvudfunktionerna samt avläsa dessa para-
metrar i displayen

Fler Luft-luftvärmepumpar

Alla våra produkter tar ett avstamp i miljöeffektivisering. Produkterna har hög kvalitet och säker drift för många år framöver.

Mitsubishi Netsu

Mitsubishi NETSU är en vägghängd luft-luftvärmepump som är mycket effektiv.

Mitsubishi Yuka

Mitsubishi YUKA är en golvmodell med elegant design och hög kvalitet. 

Enkelt. Förnybart. Effektivt.

Det ska vara enkelt att välja förnybart, därför sköter vi allt från start till mål. Vi erbjuder nyckelfärdiga anläggningar av högsta kvalitet och arbetar enbart med noga utvalda samarbetspartners på en lokal marknad.

PlatsbesökRing oss