Start 9 Kunskapsbank 9 Vilken värmepump är bäst? Så tycker våra experter.

Vilken värmepump är bäst? Så tycker våra experter.

mar 21, 2024

När det gäller att välja den bästa värmepumpen för din bostad eller ditt företag kan det vara överväldigande att navigera genom de olika modellerna och teknologierna. Som oberoende experter inom värmepumpar sedan 1989, är vi på Varmitek här för att förenkla och guida dig genom djungeln av alternativ. Vi har granskat och analyserat de senaste innovationerna för att ge dig en djupgående insikt i vilken värmepump som är bäst för olika behov och förhållanden.

Om du bor i Skåne kommer vi på Varmitek gärna ut på ett kostnadsfritt platsbesök. Där går vi igenom din fastighet och tar fram den bästa värmepumpen utifrån dina specifika behov.

Boka ett platsbesök

Boka ett kostnadsfritt platsbesök med en energiexpert. Då genomför vi en helt oberoende byggnadsöversikt och tar fram rätt modell utifrån dina behov. Du kan även ringa oss nu direkt på 042-125200 om du har frågor eller funderingar.

Har du vattenburen uppvärmning, direktverkande el eller mekanisk ventilation?

Valet mellan direktverkande el och vattenburen uppvärmning är en viktig faktor att överväga när man väljer en värmepump. Här är några aspekter att tänka på:

1. Vattenburen uppvärmning: 

Om ditt hus redan har en vattenburen uppvärmning, som golvvärme eller radiatorer, är en luft-vattenvärmepump eller bergvärmepump det bästa valet. De är designade för att arbeta med vattenburna system.

Här besvarar vi frågan: Ska jag välja luft/vatten eller bergvärme?

2. Direktverkande el: 

Om ditt hus värms med direktverkande el är det möjligt att överväga en kompletterande luft-luftvärmepump. Denna kan erbjuda både uppvärmning och kylning och kräver inte ett vattenburet system.

3. Mekanisk ventilation:

 Om ditt hus har mekanisk ventilation i kombination med vattenburen uppvärmning kan en frånluftsvärmepump vara det bästa alternativet. Med en frånluftsvärmepump kombinerar du ny frisk luft, uppvärmning och varmvatten. 

4. Ombyggnation: 

Om du överväger att byta från direktverkande el till vattenburen uppvärmning bör du tänka på kostnaderna för ombyggnation. Att byta från direktverkande el till vattenburen uppvärmning är en omfattande process som kräver planering:

 • Rördistribution: Du behöver bl.a. installera rör genom hela huset för att kunna distribuera värmen. Detta kan vara en omfattande process beroende av husets struktur. 
 • Radiatorer eller värmegolv: Du behöver även installera radiatorer eller golvvärme som du sedan ansluter mot den nya vattenburna värmepumpen.

Det är viktigt att involvera professionella installatörer och tekniker under hela processen för att säkerställa att övergången sker smidigt och i enlighet med alla säkerhets- och byggnormer.

Illustration av Luft-vattenvärmepump

När är en luft-vattenvärmepump bäst?

Att välja en luft-vattenvärmepump är optimalt i flera scenarier och kan vara det bästa alternativet beroende på dina specifika förutsättningar och behov. Här är några situationer där en luft-vattenvärmepump kan vara det bästa valet:

1. Om du inte kan eller vill borra för bergvärme:

Luft-vattenvärmepumpen blir ett utmärkt alternativ om din fastighet inte tillåter borrning för bergvärme eller om du av någon anledning inte vill genomföra denna typ av markarbete.

2. Om din tomt inte är tillräckligt stor för jordvärme:

Jordvärme kräver ofta mycket markyta. Om du har en liten tomt kan en luft-vattenvärmepump vara det bästa alternativet eftersom den inte kräver stora ytor för installation.

3. Om du vill undvika höga installationskostnader och markåterställning:

Luft-vattenvärmepumpar är oftast mer kostnadseffektivt att installera jämfört med andra alternativ som bergvärme. Dessutom undviker du de eventuella kostnaderna för markåterställning efter installation.

4. Om du bor i områden med mildare vintrar:

Luft-vattenvärmepumpar fungerar effektivt även vid några få minusgrader, vilket gör dem lämpliga i områden med mildare vintrar. De kan leverera värme även när utomhustemperaturen är låg.

5. Om du har ett vattenburet uppvärmningssystem:

Luft-vattenvärmepumpar kräver ett vattenburet system för att transportera värmen till olika delar av huset. Om du redan har ett sådant system är det en fördel för att kunna dra nytta av luft-vattenvärmepumpens fördelar.

6. För mindre hus och lägre årsförbrukning:

Luft-vattenvärmepumpar passar särskilt bra för mindre villor med lägre årsförbrukning (under 20 000 kWh). De kan erbjuda betydande besparingar och är kostnadseffektiva för mindre fastigheter.

7. När du vill undvika höga investeringskostnader:

Luft-vattenvärmepumpar är generellt sett mer prisvärda att installera än vissa andra alternativ som bergvärme. Om du letar efter en kostnadseffektiv lösning kan en luft-vattenvärmepump vara det rätta valet.

Luft-vattenvärmepumpar är en miljövänlig, lättinstallerad och kostnadseffektiv uppvärmningslösning. Det är bäst att välja en luft-vattenvärmepump när du inte kan eller vill använda andra typer av värmepumpar, när du har begränsad markyta och speciellt om du redan har ett vattenburet uppvärmningssystem. För att göra det mest informerade valet bör du överväga din fastighets unika förutsättningar, ditt energibehov och budgeten för både installation och drift. 

Vilken luft-vattenvärmepump är bäst?

Här nedan rekommenderar vi de bästa luft-vattenvärmepumparna enligt oss. 

 1. Vår favorit (Maxad kvalitet till bra pris): CTC Ecoair 600M
 2. Ett tryggt alternativ: NIBE S2125
 3. Ett billigare alternativ: Mitsubishi Ecodan

Har du några frågor eller funderingar om dessa luft-vattenvärmepumpar, tveka inte på att slå oss en signal på 042-125200. Du kan även klicka på luft-vattenvärmepump om du vill läsa mer om vilka varumärken vi jobbar med och varför du ska välja Varmitek som leverantör och installatör. 

Vill du ha en offert på en luft-vattenvärmepump inklusive installation?

Är du ute efter en luft-vattenvärmepump inklusive installation i Skåne? Då kan vi på Varmitek ta fram en offert och eventuellt komma ut på ett förberedande besök om det behövs. Klicka på boka platsbesök och fyll i formuläret så återkommer våra experter till dig.

När är en bergvärmepump bäst?

Det är bäst att välja en bergvärmepump när flera faktorer samverkar och gör bergvärme lämpligt för dina behov och förhållanden. Här är några scenarier där en bergvärmepump kan vara det bästa valet:

1. Om du har tillgänglig markyta

Berg/jordvärme kräver en viss mängd markyta för att kunna genomföras. Om du äger en fastighet med tillräcklig markyta kan bergvärme vara ett effektivt alternativ.

2. I områden med kalla vintrar 

Bergvärme behåller sin effektivitet även under kalla vintrar, vilket gör den lämplig i områden med låga utomhustemperaturer. Om du bor i ett område med stränga vintrar är en bergvärmepump det bästa alternativet. 

3. Om du vill uppnå viktiga hållbarhetsmål

Bergvärme utnyttjar den förnybara energin lagrad i marken och minskar därmed beroendet av icke-förnybara energikällor. Om hållbarhet och minskad miljöpåverkan är viktiga faktorer för dig, kan en bergvärmepump vara det rätta valet.

4. Om du vill undvika höga underhållskostnader

Bergvärmepumpar kräver vanligtvis mindre underhåll jämfört med vissa andra uppvärmningssystem. Om du föredrar en uppvärmningslösning med låg underhållsbelastning kan en bergvärmepump vara ett bra alternativ.

5. Om du vill ha en långsiktigt lösning

Om du siktar på en långsiktig lösning för energieffektiv uppvärmning, kan en bergvärmepump vara det bästa valet. Denna teknik erbjuder stabil och hållbar energiprestanda över lång tid.

Genom att utnyttja den förnybara energin lagrad i marken, erbjuder bergvärme en pålitlig och hållbar väg mot effektiv uppvärmning med minimal miljöpåverkan. Vi tycker att en berg/jordvärmepump är den bästa värmepumpen om du disponerar över tillräckligt med markyta, bor i områden med kalla vintrar, strävar efter att uppnå hållbarhetsmål, önskar undvika höga underhållskostnader och söker en långsiktig lösning för energieffektiv uppvärmning

Vilken bergvärmepump är bäst?

Här nedan rekommenderar vi de bästa bergvärmepumparna enligt oss. 

 1. Vår favorit (Det bästa NIBE har skapat): NIBE S1256
 2. Ett elegant alternativ: Bosch Compress 7800i 
 3. Det billigare alternativet: Mitsubishi Geodan

Har du några frågor eller funderingar om dessa bergvärmepumpar, tveka inte på att slå oss en signal på 042-125200. Du kan även klicka på bergvärmepump om du vill läsa mer om vilka varumärken vi jobbar med och varför du ska välja Varmitek som leverantör och installatör. 

Vill du ha en offert på en bergvärmepump inklusive installation?

Är du ute efter en bergvärmepump inklusive installation i Skåne? Då kan vi på Varmitek ta fram en offert och eventuellt komma ut på ett förberedande besök om det behövs. Klicka på boka platsbesök och fyll i formuläret så återkommer våra experter till dig.

Illustration av Luft-vattenvärmepump

När är en frånluftsvärmepump bäst?

En frånluftsvärmepump är bäst för hushåll som kombinerar mekanisk ventilation och vattenburen uppvärmning. Här nedan har vi tagit fram några förhållanden där en frånluftsvärmepump är ett utmärkt val:

1. Om du har ett hus med mekanisk ventilation

Om du har ett hus med mekanisk ventilation är en frånluftsvärmepump idealisk eftersom den kan integreras smidigt med det befintliga ventilationssystemet och ge både värme och ventilation. Genom att använda samma ventilationskanaler för att distribuera värme som för att ventilera huset minskar installationskostnaden jämfört med att installera ett separat värmesystem. Detta gör en frånluftsvärmepump till det bästa valet för husägare som vill maximera både värme- och ventilation.

2. Om du har ett hus med ett vattenburet värmesystem:

Om du redan har ett vattenburet värmesystem installerat i din bostad kan en frånluftsvärmepump vara ett bra val eftersom den kan integreras med ditt befintliga värmesystem. Den kan effektivt distribuera värme genom huset via radiatorer eller golvvärme, vilket ger jämn och behaglig uppvärmning i hela bostaden. 

3. Om du du vill förbättra din inomhusluft:

En frånluftsvärmepump erbjuder kontinuerlig cirkulation och filtrering av luften i bostaden, vilket kan ha betydande hälsofördelar. För personer som lider av astma, allergier eller andra luftvägsproblem kan en frånluftsvärmepump vara ett effektivt verktyg för att skapa en renare och mer hälsosam inomhusmiljö där de kan andas lättare och trivas bättre.

4. Om du bor i ett mindre hus:

Om du bor i en mindre bostad eller lägenhet där energibehovet inte är lika högt som i större hus, kan en frånluftsvärmepump vara ett effektivt och ekonomiskt alternativ för att tillhandahålla tillräcklig värme och varmvatten. 

5. Om ditt hus saknar förutsättningar för andra alternativ:

I vissa områden kan tillgängligheten av bergvärme eller markvärme vara begränsad på grund av geologiska förhållanden eller svårigheter med att borra eller gräva. I sådana fall kan en frånluftsvärmepump vara det bästa alternativet för att tillhandahålla effektiv och tillförlitlig uppvärmning och varmvatten. 

Vilken frånluftsvärmepump är bäst?

Här nedan rekommenderar vi de bästa frånluftsvärmepumparna enligt oss på Varmitek:

 1. Vår favorit (Hög kvalitet från NIBE): NIBE S735
 2. Ett elegant alternativ: BoschCompress 3800i
 3. Det smarta  alternativet: CTC EcoVent i360F

Har du några frågor eller funderingar om dessa frånluftsvärmepumpar, tveka inte på att slå oss en signal på 042-125200. Du kan även klicka på frånluftsvärmepump om du vill läsa mer om vilka varumärken vi jobbar med och varför du ska välja Varmitek som leverantör och installatör. 

Vill du ha en offert på en frånluftsvärmepump inklusive installation?

Är du ute efter en frånluftsvärmepump inklusive installation i Skåne? Då kan vi på Varmitek ta fram en offert och eventuellt komma ut på ett förberedande besök om det behövs. Klicka på boka platsbesök och fyll i formuläret så återkommer våra experter till dig. 

Illustration av Luft-luftvärmepump

När är det bäst att välja en luft-luftvärmepump?

Luft-luftvärmepumpar är det bästa komplementet till direktverkande el och kan inbringa en energibesparing på upp till 50%. Det är en kostnadseffektiv och flexibel uppvärmningslösning, särskilt för mindre utrymmen som lägenheter eller mindre hus. Deras enkla installation, låga kostnad och förmåga att erbjuda fokuserad uppvärmning eller kylning gör dem attraktiva för många.

En luft-luftvärmepump är bäst om du:

Har direktverkande el: En luft-luftvärmepump kräver ingen vattenburen anläggning och är enkel att installera. Om du kompletterar din direktverkande el med en luft-luftvärmepump kan du spara upp mot 50%.

Vill kombinera kyla och värme: Många luft-luftvärmepumpar har även möjlighet att kyla ner utrymmen, vilket ger både uppvärmning och kylning för ökad mångsidighet och komfort året runt.

Vill ha ett billigare alternativ: Luft-luftvärmepumpar har en lägre installations- och produktkostnad jämfört med andra värmepumpsystem. Priset brukar ofta landa någonstans mellan 25.000 – 35.000 för en kvalitativ luft-luftvärmepump,  installerad och klar.

Vilken luft-luftvärmepump är bäst?

Här nedan rekommenderar vi de bästa luft-luftvärmepumparna enligt oss.

 1. Vår favorit (med maxad effektivitet): Mitsubishi Hero 2.0.
 2. Ett smart alternativ: Panasonic flagship
 3. En stilren lösning: Toshiba haori

Har du några frågor eller funderingar om dessa luft-luftvärmepumpar, tveka inte på att slå oss en signal på 042-125200. Du kan även klicka på luft-luftvärmepump om du vill läsa mer om vilka varumärken vi jobbar med och varför du ska välja Varmitek som leverantör och installatör.

Vill du ha en offert på en luft-luftvärmepump inklusive installation?

Är du ute efter en luft-luftvärmepump inklusive installation i Skåne? Då kan vi på Varmitek ta fram en offert och eventuellt komma ut på ett förberedande besök om det behövs. Klicka på boka platsbesök och fyll i formuläret så återkommer våra experter till dig.

Kontaktinformation

Telefon: 042-12 52 00
Mejl: info@varmitek.se

Telefontider:

09:00 – 16:00 (Helgfri vardag)

Firmainformation

Varmitek Energisystem AB
Org. nr: 556389-1042

Fler kategorier

Här nedan hittar du fler inläggskategorier:

Senaste nyheter

Här nedan kan du se våra senaste nyheter.

Boka ett platsbesök

Boka ett kostnadsfritt platsbesök med en energiexpert. Då genomför vi en helt oberoende byggnadsöversikt och tar fram rätt lösning utifrån dina behov. Du kan även ringa oss nu direkt på 042-125200 om du har frågor eller funderingar.

Vad våra kunder säger:

Våra Kundlöften:

Nöjd-Kundgaranti

Vi är besatta av kundnöjdhet. Därför har vi, tillsammans med våra kunder, tagit fram en checklista som vi levererar på till 100%.

En Wow-upplevelse

Vi sköter projektet från start till mål. Med oss får du en kundresa utan frågetecken där vi levererar på vårt löfte och överträffar förväntningar.

Trygghet i alla led

Vi är en certifierad installatör som enbart arbetar med kvalitativa produkter, trygga garantier och alltid är där med service & support.

Vi är medlemmar i:

Branschorganisationen för tillverkare, importörer, samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen. 

Vi är medlemmar i:

Svensk Solenergi är en branschförening med cirka 400 medlemsföretag. Tillsammans representerar vi den svenska solenergibranschen.

Vi är certifierade av Incert:

Installations Certifiering i Stockholm AB (INCERT) bedriver verksamhet omfattande certifiering av personer och företag verksamma inom installationsområdet i bygg- och anläggningsbranschen.

Relaterade nyheter

Detta står vi för!

Trygg support

Vi strävar efter att erbjuda snabb och pålitlig hjälp när du behöver det som mest.

Service & underhåll

Vi erbjuder alltid service och underhåll, vilket ger dig trygghet och komfort genom åren.

Inga dolda kostnader

Du kommer aldrig att överraskas av en räkning du inte förväntade dig.

Certifierade installatörer

Våra installatörer är kylcertifierade och säkerställer en professionell och pålitlig installation.

Välkända varumärken

Vi erbjuder endast välkända varumärken för att säkerställa hög kvalitet och effektivitet.

Trygga garantier

Vår dedikation till kvalitet och pålitlighet sträcker sig även till våra garantier.

Kunden först, alltid

Vi strävar efter att överträffa dina förväntningar genom exceptionell personlig service.

Nöjd-kundgaranti

Vi har, tillsammans med våra kunder, tagit fram en checklista som vi levererar på till 100%.

35 års erfarenhet och 1000-tals nöjda kunder

När vi startade år 1989 tillverkade vi egna bergvärmepumpar under vårt egna varumärke, Varmitek. Idag är vi en erkänd oberoende installatör och leverantör av klimatsmarta värmepumpar! Under alla år har vi hjälpt 1000-tals kunder att effektivsera sina uppvärmningskostnader.

Vi är på ständig jakt efter duktiga och erfarna medarbetare!

Vår passion är att leverera kvalitativa energilösningar som inte bara fungerar, utan också överträffar förväntningarna. För att göra detta behöver vi ett engagerat team som brinner för miljö, energi och att skapa en ”wow-upplevelse”.

solen med helheten i fokus